Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks keskuseks. Akadeemia eesmärgiks on olla elu ja maailma keskel. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu kontaktidele professionaalse maailmaga kõige laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab osaleda üliõpilasvahetuses ja praktikal. EKA on assotsiatsiooni CUMULUS (ülemaailmne kunsti- ja disainikõrgkoolide assotsiatsioon), liige, kuulub EAAEsse (Euroopa arhitektuurihariduse assotsiatsioon) ning võrgustikku KUNO (Põhjamaade vabade kunstide võrgustik). EKA välissuhete osakonnas asub Põhja-ja Baltimaade disainikõrgkoolide võrgustiku CIRRUS sekretariaat. 

1999. aastast osaleb EKA Euroopa Liidu programmis Erasmus+, mille raames on sõlmitud üle 1OO kahepoolse vahetuslepingu. Lisaks sellele on kunstiakadeemial sõlmitud üliõpilas- ja õppejõududevahetuse ning koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstikõrgkooliga väljaspool Euroopa Liidu kõrgharidusruumi (nt Austraalia, USA, Iisrael, Venemaa). 2015/16. õppeaastal osaleb EKA ka EMP/Norra stipendiumiprogrammis, samuti sai rahastust EKA projekt ERASMUS+ üleilmse mobiilsuse programmist tegemaks koostööd USA, Tshiili, Venemaa, Gruusia, Iisraeli, Tai ja Jaapaniga. Regulaarset ja tihedat sidet hoitakse akadeemiavälise maailmaga näituse- ja kirjastustegevuse ning mitmesuguste ürituste korraldamise kaudu või koostöös ettevõtjate ja avalike institutsioondidega.

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on: 

PIC kood: 955368327

ERASMUS harta kood: EE TALLINN01 

Täida küsitlus, võida meeneid!