Tutvustus

Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus (EKA SA)

on asutatud Eesti Kunstiakadeemia poolt eesmärgiga arendada loomevaldkonna koostööd ettevõtete, institutsioonide ja organisatsioonidega ning viia ellu interdistsiplinaarseid arendusprojekte.

EKA SA keskendub peamiselt kolmele valdkonnale:

  1. Loomevaldkonna ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamine
  2. Koostöö teiste arenduskeskuste ja organisatsioonidega ning valdkonnaülene koostöö
  3. Koostöö sponsorite ja toetajatega

EKA SA on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetusi ei maksustata tulumaksuga.

Missioon

on viia ellu loomevaldkonnas tekkivad ideed. Usume, et disainerid, arhitektid ja teistel looverialadel tegutsevad inimesed peaksid enam kaasa lööma ettevõtluses, teostama ideid ja lahendama esilekerkivaid ülesandeid interdistsiplinaarselt. Oleme veendunud, et ettevõtted on edukamad kui nad kasutavad disaini, tehnoloogiat, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ja ettevõtlusalast talenti algusest peale.

Visioon

on, et loomevaldkonnas tekkivad ideed rakendatakse ellu ja jõuavad maailma. EKA SA toetab loomevaldkonna ettevõtjaid nende tegevuses ning turunduses. Eesmärk on, et ideed ja ettevõtmised, mis EKA liikmeskonnas tekivad ja millel on märkimisväärne potentsiaal, saavad realiseeritud, turul testitud ja edukalt rakendatud.

EKA SA omab parimat ülevaadet Eesti disaini-, arhitektuuri jm loomeettevõtluses tegutsevatest inimestest ja ettevõtetest.

EKA SA on partner disainerile ja alustavale ettevõtjale, toetades teda tugiteenustega ideede ellurakendamisel.

EKA SA on suunatud ettevõtjatele parimate lahenduste väljatöötamiseks ja omab unikaalset oskusteavet ja võrgustikke loomemaastikul ning teostab interdistsiplinaarset koostööd teiste valdkondadega. Usume et inseneeria, tehnoloogiate, IKT, disaini ja ärialaste teadmiste kombinatsioonis sünnivad kõige edukamad ettevõtted.

Sündmused

Täida küsitlus, võida meeneid!