Programmi eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja kultuuriekspordi soodustamine, kultuuri kaudu Eesti tutvustamine maailmas ja võimaluste loomine Eesti loovisikutel, kultuurikollektiividel ja loomeettevõtjatel rahvusvahelisele areenile jõudmiseks. 
AKTIIVNE TAOTLUSVOOR – tähtajad 2014. aastal: 30. aprill ja 30. september http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x63x1479x1531

Kuupäevad

Asukoht

Täida küsitlus, võida meeneid!