Eesti Kunstiakadeemias toimuvad erinevates osakondades regulaarselt avatud loengud, kuhu on oodatud huvilised ka väljaspoolt akadeemiat. Allpool kalendris on toodud eelolevad loengud ja vasakpoolses tulbas saab loenguid valdkonniti sorteerida.

Tere tulemast!

27. oktoober 2016 —
29. oktoober 2016

Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, Tallinn

Hetkel CONFERENCE: ART HISTORY AND SOCIALISM(S) AFTER WORLD WAR II: THE 1940S UNTIL THE 1960S

Konverents nõukogudeaegsest kunsti- ja arhitektuuriajalookirjutusest 27.–29. oktoobril Tallinnas

Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi uurimisrühm korraldab N 27. – L 29. oktoobril 2016 ingliskeelse konverentsi nõukogudeaegsest kunsti- ja arhitektuuriajalookirjutusest „Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s“. Konverents leiab aset Teaduste Akadeemia saalis Toompeal (Kohtu 6).

Kuigi Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa sotsialistlike režiimide eksistents 20. sajandi II poolel on juba üsna kauge minevik, on seda endiselt vähe uuritud. Käesolev konverents võtab fookusesse „sotsialistlike“ kunstiajaloolaste toimetamised ülikoolides, näitustel ja massimeedias ning eeskätt nende kirjutatud tekstid.

Nõukogude kunstiajalookirjutust ja näitusepraktikaid, nagu kunsti ja arhitektuuri ennastki, määratles endiselt – kuigi eri maades erinevalt ligipääsetav – rahvusvaheline diskursus. Vaatluse all on kunstiajaloo n-ö rakenduslikud aspektid, hoiakute ja teadmiste siire laiemasse avalikkuse sfääri, ning iseäranis kunstiajalooliste ideede ja prakikate transnatsionaalne läbipõimumine.

Ajaliselt keskendub konverents kahele, vähemalt poliitiliselt selgelt nähtavale ajale – stalinistlikule ja „sulaaja-sotsialismile“, ning võrsub veendumusest, et on aeg „sotsialistliku kunstiajaloo“ uurijaile pakkuda ühist platvormi, kus „oma kunstiajalugudest“ rääkida ja neid teistega võrrelda. Kuigi teame, et Moskva jagas käske ja keelde, seda eriti Stalini ajal, näib, et nende rakendamisele nii Nõukogude Liidu liiduvabariikide kui ka Ida- ning Kesk-Euroopa kunstiajalugudes etendasid ideoloogilise surve ja/või terrori kõrval rolli ka muud faktorid, millest naabrid ei teadnud ega tea siiamaani.

Küsime konverentsiga, kuidas kohalikku kunsti- ja arhitektuuriajalootraditsiooni uutes poliitilistes oludes, neist lähtuvate kõikvõimalike painete tõmbetuultes, ja muutuva distsiplinaarse diskursuse „kokkupõrkel“ sünteesiti ning missugused kunstiajalood sellest sündisid.

Et teema on märksa laiem kui üks konverents katta suudab, on partnerinstitutsioonid võtnud korraldada järgnevaid kümnendeid ja teisi aspekte puudutavad n-ö jätkukonverentsid: 2017. aastal Leipzigis ja 2018. aastal Berliinis.

Seekordsel kolmepäevasel konverentsil Tallinnas esinevad hinnatud kunstiteadlased nii Euroopa, Venemaa kui Ameerika ülikoolidest. Üleskutsele laekunud enam kui 50 ettepaneku seast valiti lõplikku programmi 17 ettekannet. Valim on väga rahvusvaheline, õigupoolest vaid üks esineja on Eestist. Programmis on nii historiograafilisi kui teoreetilisi käsitlusi endise Nõukogude Liidu, aga ka teiste sotsialistlike maade kunstiajaloo kirjutusest ning periodiseerimisest.

Konverentsi töökeel on inglise keel. Osalemistasu ei ole. Registreerimine on avatud E 24. oktoobrini.

Programm, ettekannete lühikokkuvõtted, esinejate tutvustused, registreerimine ja muu info on leitav konverentsi kodulehelt: http://www.artun.ee/en/x/conference-art-history-and-socialisms.

Korraldaja:
Eesti Teadusagentuuri rahastatav uurimisrühm „Kunsti ajaloostades: kunstiajaloo-alane teadmisloome Eestis muutuvate ideoloogiate ja distsiplinaarsete arengute ühisväljal“ (PUT788, teema juht prof. Krista Kodres)

Programmi panid kokku:
prof. Krista Kodres (EKA; TLÜ),
Kristina Jõekalda (EKA),
Kädi Talvoja (EKA),
prof. Michaela Marek (Ida-Euroopa kunstiajaloo professuur, Berliini Humboldti ülikool)

Vastuvõttev asutus:
EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

Partnerid:
Ida-Euroopa kunstiajaloo professuur, Berliini Humboldti ülikool (prof. Michaela Marek), www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/institut/lehrstuehle/lehrstuhl-fuer-kunstgeschichte-osteuropas/ ja
Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig (dr. Marina Dmitrieva), http://research.uni-leipzig.de/gwzo/

Plakati disain:
Mikk Heinsoo

Konverentsi koduleht:
http://www.artun.ee/en/x/conference-art-history-and-socialisms

28. oktoober 2016 —
28. oktoober 2016
Kell 15.00 - 17.30

Estonia pst 7, ruum 245

Croquis.

This time the model in EAA Design Faculty’s drawing studio’s croquis is Julia.

3. november 2016 —
3. november 2016
Kell 18:00

Eesti Arhitektuurikeskus, Põhja pst 27A

Avatud loeng: Bernhard Sommer (Exikon) 3.11 kl 18:00 Kultuurikatlas

Bernhard Sommeri avatud loeng räägib energiatõhusate tulevikulinnade ehitamisest.

3. novembril kell 18 esineb Kultuurikatlas EKA arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sarja raames Austria arhitekt Bernhard Sommer, kes igapäevaselt töötab arhitektuuribüroos Exikon ning õpetab energiadisaini ühes maailma eksperimentaalsemas ja huvitavamas arhitektuurikoolis – Universität für angewandte Kunst Wien.

Alates käesolevast õppeaastast õpetab prof. Sommer ehituskontserni Merko toel energiatõhusat planeerimist Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengitele, ning avatud loengus räägib ta sellest, kuidas energiadisain muudab juba lähitulevikus kardinaalselt seda, kuidas me oma linnu ja hooneid kavandame ja ehitame. Eestis on seni levinud lähenemine, kus valmisprojekteeritud majale lisatakse energiatõhususe elemente ja materjale: Sommer suunab tulevasi arhitekte projekti juba algusest peale energiatõhususest lähtuvalt planeerima ning on veendunud, et energiatõhusama tulevikulinna saame mitte läbi paremate materjalide, vaid läbi nutikama ruumigeomeetria. Ka Sommeri büroo Exikon tegeleb keeruliste ruumide energiatõhususe probleemide lahendamisega, sidudes uurimistöö arhitektuuriga ja kasutades kõige moodsamat digitaalset tehnikat.

Arhitektuuriteaduskond kutsub Tallinnasse loengusarjale esinema maailmas tuntud arhitekte, teoreetikuid, kriitikuid ja urbaniste, et tutvustada arhitektuuri, disaini, linnaehituse ning kriitilise mõtte värskeid vaatenurki. Loengud on mõeldud nii arhitektuurivaldkonna tudengitele ja erialaga seotud professionaalidele, kui ka ruumikultuuri huviliste laiemale ringile. Loengud on inglise keeles ning tasuta.

Bernhard Sommeri büroo Exikoni kohta lähemalt: http://www.exikon.at/

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital ja korraldab EKA arhitektuuriteaduskond; käesolevale loengule paneb õla alla AS Merko Ehitus.

Kuraatorid: Sille Pihlak, Siim Tuksam
www.avatudloengud.ee

Lisainfo:
Pille Epner
arhitektuur@artun.ee
+372 642 0071

3. november 2016 —
3. november 2016
Kell 18:00

Eesti Arhitektuurikeskus, Põhja pst 27A

Open Lecture: Bernhard Sommer (Exikon) 3.11 at 6 PM

Bernhard Sommer Open Lecture to focus on energy efficient future cities.
On November 3rd at 6 pm, the Open Lecture Series of the architecture faculty will be happy to present architect Bernhard Sommer from Exikon at Estonian Architecture Centre (Kultuurikatel, Põhja pst 27a, Tallinn). Prof. Sommer teaches energy design at one of the most exciting architecture schools in the world, Universität für angewandte Kunst Wien, and leads Exikon arc&dev architecture office, dedicated to the application of cutting-edge planning and building technology.

From this academic year, and with generous help from Merko construction company, Sommer will also be teaching at the Estonian Academy of Art architecture department. In his Open Lecture, Sommer will explain how energy design can fundamentally change the way future cities are designed. In Estonia, the prevailing method of raising energy efficiency of a building has been dealt with by adding energy efficient components and materials to a project, whereas Sommer guides his students to employ smart spatial geometry to make cities and buildings more efficient. Sommer’s architecture office, Exikon in Vienna, is dedicated to the application of cutting-edge planning and building technology. Its aim is the integration of scientific findings into the design process.

Prof. Bernhard Sommer teaches energy design at the University of Applied Arts Vienna, and has been a visiting professor at the Institute for Experimental Architecture at the University of Innsbruck. Sommer also teaches building physics and holds seminars on sustainable design at the Technical University of Graz, the University of Cagliari and in the context of the Master Program Urban Strategies. In 2000, he has been awarded the Arch + Prize 2000, in 2002, the Schindler Scholarship of the MAK Center in Los Angeles. There he developed the transforming „desert cloud“ project that later was exhibited in West Hollywood and Vienna.

More about Exikon: http://www.exikon.at/

Open Lecture Series is supported by Estonian Cultural Endowment and organised by the Estonian Academy of Arts architecture department. The architecture department would also like to thank Merko for their support for this event.

Series curated by Sille Pihlak and Siim Tuksam (PART)
www.avatudloengud.ee

More info:
Pille Epner
arhitektuur@artun.ee
+372 642 0071

Vaata juba toimunud sündmusi
Täida küsitlus, võida meeneid!