Tugiteenused

Õpinõustamine

Õppetööga seotud küsimuste korral on üliõpilasel võimalus pöörduda: õppejõudude, tuutorite, teaduskonna õppekoordinaatori, välissuhete spetsialisti, õppeosakonna töötajate poole.

Vabaainetesse registreerimine ja nimekirjadest eemaldamine; ÕIS; ruumide broneerimine

Elisabeth Kuusik, õppeosakonna peaspetsialist

elisabeth.kuusik@artun.ee, tel: 626 73O7

Tudengite nõustamine; ISIC kaardid portaali minukool.ee kaudu; stipendiumid; õppetoetused

Helen Kärner-Gavrilin, õppeosakonna spetsialist

helen.karner@artun.ee, tel: 626 7321

Õpingukaardid; külalisüliõpilased, välisvahetusüliõpilased; VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine); hindamislehed; eksamilehed, hinded ÕIS-s; tõendid ja väljavõtted; lõpudokumendid

Riina Laaneveer, õppeosakonna spetsialist

riina.laaneveer@artun.ee, tel: 626 7371

Vastuvõtt; akadeemilised puhkused; eksmatrikuleerimine; õppekavatäidetus; lepingud; eksternid; vabakuulajad; tõendid ja väljavõtted

Helen Jürgens, õppeosakonna spetsialist

helen.jyrgens@artun.ee, tel: 626 73O5

Välisõpingud ja -praktika

Sandra Mell, välissuhete juht

sandra.mell@artun.ee, tel 626 7369

Kaja Kruusamägi, välissuhete spetsialist

kaja.kruusamagi@artun.ee, tel 626 7388

Tuutorlus

Tuutor on spetsiaalse koolituse läbinud üliõpilasest vabatahtlik, kes abistab esmakursuslasi ja välisüliõpilasi õpingute alustamisel Eesti Kunstiakadeemias.

Tuutor aitab ülikoolieluga kohaneda, selgitades üliõpilaseks olemise
alustalasid ning pakkudes võimalust arutada mitmesuguseid probleeme üliõpilase seiskohalt. Tuutor annab nõu, kuidas vajalikku informatsiooni hankida, selgitab õppekorralduse põhitõdesid ja õpingute planeerimise võimalusi.

Helen Kärner-Gavrilin, tel 6267 321, helen.karner@artun.ee

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine on tugiteenus kõikidele Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele, kes soovivad abi karjääri kujundamisega seotud otsuste langetamisel või tuge isiklikus elus juhtunud raskustega toimetulekul.

Karjäärinõustamisel räägime tööturul toimuvast, tööotsimise allikatest, CV ja motivatsioonikirja koostamisest ning tööintervjuuks valmistamisest, aga ka ajaplaneerimisest, suhtlemisest tööandjaga jne.

Psühholoogilisel nõustamisel räägime rohkem teemadest, mis puudutavad isiklikku elukorraldust – sisseelamise ja kohanemise probleemidest, kahtlustest eriala valikul, suhete loomisest, õppimisega seotud raskustest (ajaplaneerimine, ärevus), aga ka stressitaluvusest, enesehinnangust, pingest jne.

Nõustamine toimub EKA peamajas (V korrus, kabinet 528), on privaatne ja konfidentsiaalne, kestab tavaliselt 1 tund ja sõltuvalt olukorrast kohtume enamasti rohkem kui üks kord.

Esialgu toimub nõustamine neljapäeviti, erandkorras saame aja kokku leppida ka muul ajal.

Nõustamine on tasuta.

Ükski küsimus ei jää vastuseta ega probleem lahenduseta!

Aja kokkuleppimiseks palume eelnevalt ühendust võtta:

Kaire Cocker, psühholoog-karjäärinõustaja

kaire.cocker@artun.ee, tel +3725332 2279, Skype: kaireskype1

Veel tasuta nõu ja abi leiate:

EKA ettevõtlus- ja karjäärialasest infoportaalist start.artun.ee

Tasuta psühholoogilist nõustamist saab Tallinnas:  

http://www.tallinn.ee/est/Nou-ja-abi

Tasuta e-nõustamine ja info erinevate häirete kohta: www.peaasi.ee

 

Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele: http://www.tallinnakoda.ee/uudised/1436

 

Muretelefon – nõustamine telefonil 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles)

MTÜ Eluliin usaldustelefon – nõustamine telefonil 655 8088 (eesti keeles) või 655 5688 (vene keeles)

Perearsti nõuandeliin – 1220

Ohvriabi (nõustamine individuaalselt, internetis ja telefoni teel): http://www.ohvriabi.ee/

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus (nõustamine arvuti- ja hasartmängusõltuvuse puhul): http://www.15410.ee/

Veebikonstaabel (politsei nõu ja abi küberkiusamise korral): http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/

IT abi

Eesti Kunstiakadeemia infotehnoloogia (IT) talituse eesmärgiks on tagada EKA põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks vajalik info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline (IKT) keskkond. IT osakonna põhimääruses kirjeldatud ülesannete ja tegevusvaldkondade alla kuulub EKA andmesidevõrkude ja IT osakonna haldusalas olevate arvutiklasside arendamine ja haldamine.

IT talitus tel. 62 67 339

Täida küsitlus, võida meeneid!