KKK 

KUI OLEN LÕPETANUD kooli VÄLISMAAL, KUIDAS KANDIDEERIDA?

Kui Sa oled lõpetanud eelneva hariduse välismaal siis soovitame oma haridusdokumentidega pöörduda Eesti ENIC/NARIC Keskuse poole hinnangu saamiseks. Arvestada tuleb sellega, et hinnangu saamine võib võtta kuni 30 päeva. Kui sa ise ei soovi sinna pöörduda siis tuleb haridusdokumendid esitada hiljemalt 3. maiks 2017 a.
Välisriigi lõpudokumentide menetlustasu on 50 eurot. Tasu ei pea maksma kandidaat, kes esitab ise ENIC/NARIC Keskuse hinnangu koos haridust tõendavate dokumentidega. Tasu ei kuulu tagastamisele.

Välisriigis lõpetanutelt ei eeldata eesti keele riigieksami sooritamist, testi saab sooritada EKAs kohapeal.

Lisatud Püsilink

Millal algab EKA-sse sisseastumine?

Alates 2017 aastast toimub EKAs vastuvõtt võõrkeelsetele magistriõppe õppekavadele juba mais. Avaldusi saab hakata esitama alates 1. märtsist SAISis ja avalduste esitamine lõppeb 3. mail. Vestlused võõrkeelsetel õppekavadel toimuvad 15-26. mai 2017.

Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi hakata esitama SAISis alates 19. juunist 2017. Avalduste esitamine kestab SAISis kuni 29. juunini kella 23:59ni. Kohapeal on võimalik avaldust esitada 28.-29. juunil kella 10:00-16:00ni Estonia pst. 7. Kohapeale tulles tuleb võimalusel kaasa võtta oma ID-kaart või Mobiili-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAISi sisse logida ja avalduse elektrooniliselt esitada.

Lisatud Püsilink

Mida teha kui mul pole ID-kaarti? Kas siis ei saagi avaldust esitada?

Saab küll. Selleks võta kaasa pass või juhiload ja tule ajakavas näidatud päevadel kohapeale avaldust esitama. Vastuvõtutöötaja saab isikukoodi alusel esitada avalduse sinu eest. Aga kindlasti muretse omale kas ID-kaart või Mobiili-ID kuna palju infot sisseastumiskatsete kohta on SAISis. Samuti läheb ID-kaarti vaja hiljem lepingu sõlmimiseks kui oled vastuvõetud.

Lisatud Püsilink

Milliseid riigieksameid on vaja sisseastumisel?

Kõigil erialadel (va. meediagraafika) on sisseastumisel nõutud eesti keele/eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksami tulemus. Lisaks peab arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal olema tehtud laia matemaatika (enne 2014a. lõpetanutel võib olla ka füüsika riigieksam) riigieksam. Kõigil soovijatel on võimalik EKAs kohapel teha matemaatika test. Rohkem infot riigieksamite ja kohapeal toimuvate testide kohta leiad siit 

Lisatud Püsilink

Kui MUL puuduvad riigieksamid kas siis on võimalik EKAsse kandideerida?

Kui keskkool on lõpetatud enne 1997. aastat siis arvestatakse riigieksami tulemusena lõputunnistuse hindeid. Selleks tuleb peale avalduse esitamist SAISis saata oma keskkooli tunnistus eposti aadressile vastuvott@artun.ee. Uuesti riigieksameid sooritada ei ole vajalik.

Isikutel, kes omavad juba ühte kõrgharidust, arvestatkse kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami tulemusi vastavalt Vastuvõtu tingimustes ja korras kehtestatule. Erialade puhul kus riigieksami tulemus läheb pingereas arvesse seda punkti ei rakendata.

Võõrkeele riigeksami puhul on lisaks eelnevale võimalik esitada ka rahvusvaheline võõrkeele eksami tulemus. Täpse nimekirjaga on võimalik tutvuda siin

Matemaatika riigeksami puudumisel on võimalik sooritada test EKAs kohapeal. Samuti on võimalik testil osaleda ka kõigil neil, kes soovivad oma tulemust parandada. Rohem infot siin

Samuti on võimalik sooritada kohapeal eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanud sisseastujatel ,kellel puudub (või punktisumma on alla nõutud miinimumi) eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus. Rohkem infot siin

Lisatud Püsilink

Kas riigieksami tulemused aeguvad?

Ei, riigieksamid ei aegu.

Lisatud Püsilink

Mida teha kui SAISis puuduvad minu haridusandmed?

Esita avaldus ilma haridusandmeteta ja saada oma haridusdokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile helen.jyrgens@artun.ee või vastuvott@artun.ee.

Lisatud Püsilink

Kus ma näen oma vestluse aega? Ja kas aega on võimalik muuta?

Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest peale seda kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud. Kiiremal perioodil võib see võtta paar päeva aega. Kui selgub, et antud aeg ei sobi siis palun kirjutada sellest vastuvott@artun.ee. 

Lisatud Püsilink

Pääsesin kahel erialal sisseastumiseksamitele, aga mõlema eriala sisseastumiseksamid on samal ajal. Mida teha?

Avalduse saab esitada küll kahele erialale ja ka vestluse aegu on võimalik muuta nii, et oleks võimalik osaleda mõlema eriala sisseastumivestlustel aga kui sisseastuja pääseb mõlemil erialadel sisseastumiseksamitele siis tuleb teha valik. Sisseastumiseksamid toimuvad ainult ühel ajal ja neid aegu muuta ei saa. 

Lisatud Püsilink

Millal saan tulemused teada?

Tulemused avalikustatakse SAISis hiljemalt 11. juulil. Kõigile sisse saanud üliõpilaskandidaatidele saadetakse avaldusel märgitud e-posti aadressile kiri kogu vajaliku infoga. 

Lisatud Püsilink
Lae rohkem...
Täida küsitlus, võida meeneid!