Ülevaade


Eestis ainulaadsed erialad

Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: arhitektuur, disain, kunstikultuur ja vabad kunstid. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 3O erialal. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Rahvusvaheline õpe ja tunnustatud õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt esinema ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest. Ligi 7 % tudengitest sooritab osa õpingutest või praktikast vahetusüliõpilasena välismaal. Selleks on ülikool sõlminud üle 1OO partnerluslepingu välisülikoolidega üle maailma ning osaleb Erasmus programmis.

Huvitav õppekeskkond

Eesti Kunstiakadeemia hooned paiknevad Tallinna vana- ja kesklinnas jalutuskäigu kaugusel.  Igal erialal on oma töökojad, ateljeed, stuudioruumid ja klassid, mida saavad kasutada ka teiste erialade üliõpilased.  Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Vijandimaal Heimtalis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Tallinnas Kuhlbarsi tänaval.

Individuaalne õpe

Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus olulised märksõnad on inimlik aspekt ja õppejõudude isiklik mentorlus kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, kuid võimaldavad ka omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad avatud eriala sees ja kaasaegses kunstis laiemalt toimuvatele muutustele.

Aktiivne loometegevus

Tavaks on saanud aktiivne näitustegevus. EKA G egiidi all korraldatakse üliõpilaste, õppejõudude, osakondade vm ühisnäitusi erinevatel pindadel Tallinnas ja sellest väljaspool. Lisaks toimub mitmesuguseid näituseid koostöös eriala professionaalidega ja omaalgatuslikult. Käivitunud on ka avatud loengute traditsioon erinevates osakondades ja ülekooliline loengusari “Lahkavad vestlused”, kuhu kutsutakse teiste distsipliinide esindajaid ja lektoreid. Toimub aktiivne kirjastustegevus: publitseeritakse nii õppejõudude koostatud raamatuid, õpikuid, artiklikogumikke kui ka eelretsenseeritavaid teoseid teadus- ja õppekirjanduse alalt ja muud.

Elukestev õpe

Elukestva õppe võimalusi pakub Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täiendkoolituses, Suveakadeemias, Talveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Keda ootame õppima

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud, et veelgi enam arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. EKA bakalaureuseõppes õpib käesolevalt üle 6OO, magistriõppes ligi 3OO, doktoriõppes 4O üliõpilast.

Pilt

MA sisseastumise õppekava

Vastuvõtu ajakava võõrkeelsetele õppekavadele

01.03.-03.05.2017 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

15.-26.05.2017 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

01.06.2017 Vastuvõtu tulemuste teatamine

09.06.2017 Õppima tulemise kinnitamine

15.06.2017 Lepingute allkirjastamine ja tagastamine

15.06.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse maksmise tähtaeg

03.07.2017 2017. aasta lõpetajate dokumentide esitamise tähtaeg

Avalduste esitamine eestikeelsetele õppekavadele (sh. meediagraafika)

19.-29.06.2017 kuni 23.59 Avalduste esitamine SAISis

28.-29.06.2017 kuni 16.00 Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7

kell 10:00-16:00

Kohapeal toimuvad testid

30.06.2017 kell 11:00 Inglise keele test võõrkeelsetele õppekavadele kandideerivatele üliõpilaskandidaatidele, kellel puudub nõutud keeletest

Sisseastumiskatsed ja tulemused

03.-07.07.2017 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

11.07.2017 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 14.07.2017 Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2017 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

Lepingute sõlmimine

16.08.-21.08.2017 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega eestikeelsetel õppekavadel Estonia pst. 7-530 kell 10.00-16.00

23.08.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

25.08.2017 Üliõpilaste immatrikuleerimine

28.08.-08.09.2017 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

Lisatud Püsilink
Pilt

BA sisseastumise ajakava

Avalduste esitamine

01.03.-03.05.2017 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

15.-26.05.2017 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

01.06.2017 Tulemuste teatamine

19.-29.06.2017 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eesti keelsetele õppekavadele

28.-29.06.2017 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst. 7

kell 10:00-16:00

Kohapeal toimuvad testid

30.06.2017 kell 11.00 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam

30.06.2017 kell 11.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

30.06.2017 kell 15.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus

Sisseastumiskatsed ja tulemused

03.-07.07.2017 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

11.07.2017 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 14.07.2017 Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2017 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

Lepingute sõlmimine

16.08.-21.08.2017 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega Estonia pst. 7-530 kell 10:00-16:00

23.08.2017 Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

25.08.2017 Üliõpilaste immatrikuleerimine

28.08.-08.09.2017 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega 

Lisatud Püsilink
Pilt

EKA avatud uste päev 23. märtsil kell 10-18

Kunstiakadeemia kutsub kõiki huvilisi 23. märtsil avatud uste päevale! Uudishimulikele on avatud on kõik hooned, toimuvad erialatutvustused, loengud, näitused ja veel palju-palju muud põnevat. Tutvu toimuvaga, registreeru avatud uste päevale SIIN ja saa osa loomingulisusest pakatavast elust!

Lisatud Püsilink
Täida küsitlus, võida meeneid!