STARTUN programm

Kõik EKA tudengid saavad osaleda individuaalses ettevõtlusprogrammis STARTUN.

Programmi aeg ja kestvus lepitakse iga osalejaga eraldi kokku. Programmi eesmärk on aidata tudengitel siseneda ettevõtlusmaailma, et pärast õpinguid oleks neil võimalik oma erialast tööd teha. 

See sisaldab tudengi(meeskonna) ettevõtlustegevuse hetkeolukorra kaardistamist, kõige kasumlikuma ärimudeli väljaselgitamist ja alustamisstrateegia (turule sisenemise strateegia) väljakujundamist. Edaspidi ettevõtte tegevuse arengustreateegia väljakujudnamist. 

Muuhulgas aitab nõustaja turunduse ja müügi planeerimises ning raamatupidamisega alustamises ja üldistes juriidilistes küsimustes. Lisaks on võimalus saada nõu äriplaani koostamiseks ja rahastuse taotlemiseks. Vajadusel korraldab nõustaja kohtumise erialavaldkonna mentoriga. 

Koos nõustajaga vaadatakse üle EKA sees toimuvad ettevõtlusloengud, hackathonid, seminarid ja koolitused, kus EKA tudengitel on võimalik osaleda ja toetada vajalike teadmiste ja oskuste omandamist STARTUN programmi läbimiseks. 

Võta minuga ühendust ja lepime kohtumise aja kokku.

Kelli Turmann

kelli.turmann@artun.ee

Jälgi ettevõtlusalaseid teemaisd EKA STARTUN.EE ettevõtlusportaalis !

 

Nõustamine toimub:

EKA teadus- ja arendusosakonnas

Estonia pst 7

ruumis 512

Täida küsitlus, võida meeneid!