EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Ettevõtlusametiga korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus-, avalikus ja mittetulundussektoris; tõsta ülikooli poolt ettevõtete ja ühiskonnale pakutavate teadmusteenuste kvaliteeti ja mahtu ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.

Konkursi kaudu selgitatakse välja kõige silmapaistvam majandustegevust tõhustava väljundiga töö (auhind 800 eurot), millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele või asutusele ja kõige silmapaistvam ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö (auhind 800 eurot). Lisaks on välja pandud kategooriateülene eriauhind (600 eurot), mis antakse ühele tugeva töö autorile, kes kõnnib peaauhinna saajate kannul.

Käimasoleva konkursi komisjoni liikmed on Ettevõtlusametist Jaanus Vahesalu, EKA teadus- ja arendusosakonnast Maria Jäärast ja Kelli Turmann, EKA disainiteaduskonnast Ruth-Helene Melioranski ja esindaja EKA arhitektuuriteaduskonnast. Komisjoni liikmed ei hinda enda juhendatud tudengi tööd.

Konkurss sobib hästi EKA tudengitele, kes oma kursuse- või lõputööga on saavutanud rakendusliku väljundi, st töö tulemust võidakse hakata kasutama kas ettevõtetes või muudes organisatsioonides. Konkursile on oodatud ka kõikide töötajate ja teadurite rakenduslike väljundiga uurimus- või projektitööd. Töö peab olema lõpetatud perioodis 1.09.2017-31.08.2018.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet koos ankeedis nimetatud
täiendavate materjalidega hiljemalt 06. septembriks 2018 e-posti
aadressile kelli.turmann@artun.ee , kirja pealkirjaks lisage „Konkurss ja autori nimi”. E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõigi töö teostamises osalenute e-posti aadressid.

Lae alla- 2018_EKA_rakenduslike_teadus-ja_arendustööde_konkursi_kord_ankeet

Komisjon vaatab materjalid läbi ja valib võidutööd välja hiljemalt 14. septembriks 2018. Majandustegevust tõhustava töö auhind antakse pidulikult üle Tallinna Ettevõtluspäeval 2018 oktoobri alguses.

Konkursi läbiviimist kaasrahastab Tallinna Ettevõtlusamet.

Jaga sõpradega:

Postitas Kelli Turmann
Viimati muudetud