30.11 kl 13:00 autoriõiguste infotund EKA töötajate ja tudengitele

Autoriõiguste infotund EKA töötajate ja tudengitele

30. novembril kl 13:00-15:00
Estonia pst 7, ruum 426
Ettevõtetega koostöölepingute sõlmimise vajalikkus EKAs
& praktilised näited ja arutelu
Paljud EKA osakonnad teevad koostööd ettevõtetega. Olgu see siis lõputöö raames või igapäevases õppetöö protsessis, igaljuhul on lepingute sõlmimine enda ja EKA õiguste kaitsmiseks vajalik ja kohustuslik.
Teemad, mida infotunnis käsitleme:
– kes on EKA õppeprotsessis valminud teoste autoriteks?.
– kuidas jagunevad teostega seotud autorite varalised õigused tudengi, õppejõu, EKA ja ettevõtte vahel?
– kuidas lepingutega reguleerida autoriõigusid, et vältida hilisemaid vaidlusi ja varalisi kahjusid?
Infotundi viivad läbi EKA jurist Anne-Riin Kütt, teadus- ja arendusosakonnast Ingela Heinaste ja Kelli Turmann