EKA

Elukeskkonna kujundaja

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Sajandivanuse kooli puhul räägime aga kaasaegsest akadeemiast ning loovinimestest, kes tegelevad traditsiooniliste tehnikate ja väljundite kõrval nüüdisaegsete aktuaalsete teemade ja küsimustega.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA), kui ainus kunstiülikool Eestis, tunnetab enda vastutust õppe, täiendõppe ja teadustöö korralduse ning kvaliteedi eest ühiskonna kultuuriruumi ja elukeskkonda kujundavates kunstivaldkondades.

Õppe-, teadus- ja kultuuriasutusena lähtub EKA oma tegevuses nii kunstikultuuri säilitamise ja järjepidevuse põhimõtetest kui ka põhimõttest, et kunstikultuur on pidevas muutumises ning EKA on valmis uuenduste käsitlemiseks nii õppe- kui ka teadustöö tasandil.

Ainulaadsed erialad

Eesti Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: vabad kunstid, arhitektuur, disain ja kunstikultuur. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Elukestva õppe võimalusi pakub tsükliõppe põhimõttel toimiv Kujunduskunsti õppekava, kus on võimalik neljal suunal omandada BA kraad ning Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täienduskoolituses, Suveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Professionaalsed õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt õpetama ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest, toimuvad rahvusvahelised konverentsid ja seminarid.

Eesti Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu ja praktikabaasid Muhumaal Tamses ning Viljandimaal Heimtalis. Akadeemia loomulikuks osaks on aktiivne näitustegevus.

Individuaalne ja interdistsiplinaarne õpe

Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus peetakse oluliseks loovprofessionaalide ja õppejõudude isiklikku juhendamist kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, aga samas võimaldavad omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad erialastele ja kaasaegses kunstis toimuvatele muutustele avatud.

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud ja soovivad arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime, kriitiline mõtlemine ja algatusvõime. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. Praktilise kogemuse annavad õppetöösse põimitud ja selle välised koostööprojektid ettevõtete ja asutustega. Iga õppeaasta lõpeb TASE festivaliga, mille raames toimuvad magistri- ja üliõpilastööde näitused, ERKI moeshow, avatud meistriklassid, loengud ja tudengite omaalgatuslikud kunstiprojektid.

Rahvusvaheliselt tunnustatud

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab korraldada õppejõudude ja üliõpilaste vahetust ja avardada praktika-võimalusi. EKA on assotsiatsioonide ELIA, mille juhtnõukogusse kuulub ka EKA rektor Mart Kalm, CUMULUS, EAAE ning NORDPLUS programmi raames mitmete erialavõrgustike liige.

 

 

 

 

EKA SAADE: Eesti Vabariik 103 Heinz Valguga

EKA TV Eesti Vabariigi 103. aastapäeva saates võõrustab ja usutleb rektor Mart Kalm vilistlast Heinz Valku. EKA SAADE EV 103 Heinz Valk Valk räägib oma kuulsast lausest "Ükskord me ...

EKA Jõulusaade 2020

Soovides kogu Eesti Kunstiakadeemia rahvale turvalisi pühi, annab EKA aru, mida head on sel aastal erinevates teaduskondades ja avatud akadeemias korda saadetud.

Vaata EKA 106 SAADET

EKA 106 telesaade "Kunstnik ja võim" on järelvaadatav:  

EKA võidutses Eesti Disainiauhindade galal

Eesti Disainiauhinnad 2020 võitjate seas võidutsevad Eesti Kunstiakadeemia inimesed. Aasta disainihariduse kategoorias võitis EKA Disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa! Disainihariduse žürii ...

Rektorid arutasid peaministriga hariduse ja teaduse rahastamist 

EKA rektor Mart Kalm osales 8. septembril Rektorite Nõukoguga peaminister Jüri Ratase kohtumisel, et arutada kõrghariduse ja teaduse väljavaateid ning rahastamist Eestis.  Üks kohtumise ...

Lisainfo

Fakte

TOP 200 disaini- ja kunstikool QS World Top University Ranking 2017

Asutatud 1914
Tudengeid 1140
Korralisi õppejõude 62
Teadureid 13
Meistreid 42
Tunniandjaid ca 300
Tudengite ja õppejõudude suhe ca 3:1

Kuulumine assotsiatsioonidesse ja võrgustikesse:
Cumulus, EAAE, KUNO, CIRRUS

Partnerülikoolid
Ca 150 ülikooli üle maailma 

(Andmed 12.12.2018 seisuga)