EKA preemiad

EKA 2021 loomepreemiad

Sille Pihlak ja Siim Tuksam keskkonnatundliku, linnaruumi rikastava loomingulise arhitektuuriobjekti, kergliiklussilla ja tunneli “Sindlinahk” (Tartu Vaksali sild) eest

Hilkka Hiiop, Anneli Randla ja Andres Uueni avastuslikult autorit loova näituse “Christian Ackermann. Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” Niguliste muuseumis ning selle “taaskasutus” Tallinna toomkirikus, Christian Ackermanni kodukirikutes ja veebis koostamise eest.

Marge Monko maailma ja naiseksolemist kriitiliselt mõtestava aktiivse näitustegevuse eest rahvusvahelisel kunstiareenil. Loomepreemiate žüriis osalesid tänavu: professor Krista Kodres, külalisdotsent Taavi Piibemann, külalislektor Eva Liisa Kubinyi, teadus- ja arendustegevuse koordinaator Tiina Tammet ja rektor Mart Kalm. Laureaadid saavad auhinnaks 2000€ lähetuseks valdkonnasele enesetäiendusele.

Teaduspublikatsiooni preemiaid Monograafia kategoorias tõsteti esile Ingrid Ruudi oma Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööga “Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986 – 1994.” Tema uurimustöö pärlvis tänavu ka riikliku preemia.

Teadusartikli eest sai preemia Virve Sarapik tööga “Küberneetika ja semiootika: tõrksa taltsutamine ehk kokkupuuteid 1960. aastate nõukogude abstraktse kunstiga.”

Loovuurimusliku publikatsiooni kategoorias tunnustati Sille Pihlak‘ut doktoritöö “Modulated Modularity – from mass customisation to custom mass production” (Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse metodoloogia kujunemine puitarhitektuuris) eest, Siim Tuksam’it doktoritöö “Prototyping Protocols, Protocolling Prototypes: a methodological development of somatic modularity for algorithmic timber architecture in Estonian context” (Moduleeritud modulaarsus – masskohandamisest kohandatud masstootmiseni) eest.

Samuti premeeriti Jaana Päeva‘t doktoritöö “Everyday Companions: Meaning-Making Process Through Handbag Design” eest.

Teaduspublikatsiooni preemia nominendid esitavad teaduskonnad ja preemiasaajad otsustab teadusnõukogu koosseisus: Anu Allas, Pille Epner, Hilkka Hiiop, Kirke Kangro, Krista Kodres, Andres Kurg, Kristi Kuusk, Liisa-Helena Lumberg, Ruth-Helene Melioranski, Marge Monko, Andres Ojari, Anneli Randla, Jüri Soolep, Liina Unt. Laureaadid saavad preemiaks 1500€.

Eesti Kunstiakadeemia tunnustas ka parimaid õppejõude ja õppekavajuhte ning kolleege ja Aasta teo tegijaid.

Parim õppejõud hääletatakse tudengite seas ning selle austava tiitli pälvisid 2021.aastal suisa kaks õppejõudu: praktilise teooria ja filosoofia lektor Eik Hermann ja sepakunsti lektor Urmas Lüüs.

Esimest korda valiti ka parim õppekavajuht, kelleks sai fotograafia bakalaureuseõppekava juht Marge Monko. Laureaadid saavad preemiaks 1000€ ja Lauri Kiluski kujundatud trofee.

EKA kollektiiv hääletas taas parimaid ja tublimaid kolleege.

Tänavu osutusid oma tegutsemisega silmapaistvateks: Aasta kolleeg 2021 – Mihkel-Emil Mikk Aasta juht 2021 – Anu Allas Aasta tulija 2021 – Kaja Toomla Aasta meeskond 2021 – välissuhete osakond: Sandra Mell, Marilyn Riisimäe, Janne Kukk Aasta tegu 2021 – ROHEKA üritusterari: Johanna Vahtra, Tanel Kärp, Maarja Pabut, Stella Runnel, Maria Kristiin Peterson, Maarja Mõtus, Pärtel Eelmere, Andres Lõo, Solveig Jahnke, Kristjan Eichler, Robert Luig, Andres Tammsaar, Piret Puppart

Loomepreemiad 2020

Eve Kask – EKA esimese loomeuurimusliku grandi „Kuidas rääkida salapaigast seda reetmata“ näituse kureerimise eest koostöös EKA ja teiste ülikoolide üliõpilastega.

Epp Lankots – avastusliku näituse „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“ koostamise eest Arhitektuurimuuseumis.

Sille Pihlak ja Siim Tuksam – erakordsel viisil tehnilist taristut ja maastikku kujundava maamärgi “Soorebane” eest.

EKA teaduspublikatsiooni preemiad 2020

Monograafiad ja kogumikud

Lilian Hansar Mahuka koguteose „Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni“ (Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019) koostamise ja toimetamise eest

Akadeemilised artiklid

Liisa-Helena Lumberg 19. sajandi baltisaksa kunsti uuest vaatenurgast käsitlevate kõrgetasemeliste artiklite eest ajakirjades Kunstiteaduslikke Uurimusi ja Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.

Loome- ja praktikapõhised uurimused

Sofia Hallik ja Darja Popolitova

Ajakirjas Journal for Artistic Research ilmunud ja innovatiivse virtuaalse näitusena üles ehitatud artikli eest, mis käsitleb taktiilsuse teisenemist kunstniku digitaalseks muutuvas tööprotsessis.

Kolleegipreemiad 2020:

Aasta kolleeg 2020 – Triin Krünberg

Aasta tulija 2020 – Katrin Tiirman

Aasta juht 2020 – Kaido Kruusamets

Aasta meeskond 2020 – IT-osakond:

Kristjan Eichler, Robert Luig, Tener Ilistom

Aasta tegu 2020 – distantsõppe õnnestumine kriisis ja e-õppele üleminek

2019

Loomepreemiad

Merike Estna – aktiivse loomingulise tegevuse eest, mille hulgas isikunäitused Malmös ja Mexico Citys

Ott Kagovere – tuntava ja kujundava kohalolu eest kaasaegse kunsti ja disaini väljal.

Ingrid Ruudi – põhjaliku ja süvenenud kuraatoritöö eest Arhtitektuurimuuseumi näitusel “Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile”

Teaduspublikatsioonipreemiad

Maroš Krivy – postindustriaalset linna nii ajaloolise kui tänapäevase probleemina käsitleva artikliteseeria eest

Krista Kodres ja Kristina Jõekalda – rahvusvahelise kogumiku A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades (Böhlau, 2019) toimetamise eest

Loomeuurimusliku publikatsiooni preemia

Julia Valle-Noronha – doktoritöö Becoming with Clothes. Activating wearer-worn engagement through design (Aalto Ülikool, 2019) eest

Kolleegipreemiad

Aasta kolleeg – Hilkka Hiiop

Aasta kolleeg – Angelina Valk

Aasta tulija – Hans Hendrik Alla

Aasta juht – Kristjan Mändmaa

Aasta juht – Mart Kalm

Aasta meeskond – kommunikatsiooniosakond (Anna Lindpere, Mart Vainre, Ronja Soopan)

Aasta tegu – projekt “Rahutu Hommik”, D. Hoffmanni freskopannoo päästmine ja taasesitamine (Hilkka Hiiop, Anneli Randla, Taavi Tiidor, Andres Uueni, Maris Veeremäe, Reeli Kõiv)

2018

Kolleegipreemiad 

Aasta tulija – rektoraadi abi Angelina Valk

Aasta kolleeg – haldusjuht Kaido Kruusamets

Aasta juht – personalijuht Dagmar Raide

Aasta meeskond – haldustiim: Andres Tammsaar, Kaido Kruusamets, Andrus Audova, Mart Saarepuu, Svetlana Lesment

Aasta tegu – uus EKA maja ja kolimine

Loomepreemiad 

Arhitektuuriteaduskonna loomepreemia pälvisid EKA õppejõud Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik Hermann– Eesti Kunstiakadeemiale sobiva lahenduse leidmise eest vana ja uue sidumisel ning õppehooneks kohandamisel.

Disainiteaduskonna loomepreemia pälvis keraamika osakonna dotsent Ingrid Allik– valdkondliku eestvedamise ja silmapaistva osalemise eest grupinäitustel 2018. aastal.

Vabade kunstide teaduskonna loomepreemia pälvis graafika õppetooli professor ja õppetooli juhataja Liina Siib – järjepideva sotsiaalse kunstipraktika ja silmapaistva näitusetegevuse eest 2018. aastal.

Teaduspublikatsiooni preemia pälvis kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi lektor Tiina Abel Düsseldorfi maalikoolkonda ja naturalismiideestikku käsitlevate kõrgetasemeliste artiklite eest.

Loomeuurimusliku publikatsiooni preemia pälvis tekstiilidisaini osakonna dotsent ja teadur Kristi Kuusk ja tekstiilidisaini osakonna endine professor Nithikul Nimkulrat artikli “Opportunities of Interactive Textile-Based Design for Education Tools for Children with Various Spectrums of Alertness Sensitivities” eest.

2017

Loomepreemiad

Arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendusprojektide koordinaator Pille Epner ja õppejõud Kaja Pae – näituse “KES LOOB LINNA?” kureerimise eest

Klaasikunsti professor Mare Saare – 2017. aasta aktiivse näitustegevuse ning Eesti klaasikunsti pikaajalise järjepideva arendamise eest

Fotograafia dotsent Reimo Võsa-Tangsoo – isikunäituse “Vahetu vaevatasu / Immediate Gratification” ning pedagoogilist tööd toetava loomingu eest

Teaduspublikatsiooni preemia

Kunstiakadeemia teadusnõukogu andis neljandat korda välja teaduspublikatsioonipreemia, mille sai graafika dotsent, nooremteadur Oliver Laas – 2017. aastal ilmunud kõrgetasemeliste teadusartiklite eest.

Kolleegipreemiad 

Aasta tulija – Dagmar Raide

Aasta kolleeg – Reimo Võsa-Tangsoo

Aasta kolleeg – Elisabeth Kuusik

Aasta juht – Kristiina Krabi-Klanberg

Aasta meeskond – personaliosakond (Dagmar Raide ja Marika Kopõlova)

Aasta tegu – “Hea õpetamise seminarid” (Kristiina Krabi-Klanberg, Anne Pikkov, Maarin Ektermann, Lia Toro, Dagmar Raide, Kadri Tammik)

2016

Loomepreemiad

Piret Puppart – moedisaini osakonna professor Väljapaistva loometegevuse eest Rio olümpiamängudel Eesti koondise (koos Montoniga) ja Eesti Rahva Muuseumi esindusrõivaste disainimisel.

Taavi Talveinstallatsiooni ja skulptuuri osakonna dotsent Iseseisva loomingulise eneseleidmise eest teoses Pimetähn (KUMU näitusel “Arhiivi ja arhitektuuri vahel”), mis pakub unikaalse kontra-ahiivi institutsionaalsele ajalookirjutusele.

Maarja Kask ja Ralf Lõoke – arhitektid, arhitektuuriteaduskonna õppejõud

Arhitektuurimuuseumis toimunud näituse “Face-to-face; Balti börsihoone lugu” eest, mis suurejooneliselt tõlgendas terrorismi ja arhitektuuri suhteid ning arhitektuurset enesekolonisatsiooni

Teaduspublikatsiooni preemiad

Kunstiakadeemia teadusnõukogu andis kolmandat korda välja ka teaduspublikatsiooni preemia, mis määrati tänavu arhitektile, värskele EKA doktorile Indrek Rünklale doktoritöö “Arhitektuursest mõtlemisest.: seosest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” eest. Juhendajad Margus Vihalemm, Clarissa Moreira.

“Indrek Rünkla doktoritöö on suurepärane näide sellest kuidas akadeemiliselt tulemusrikkalt mõelda oma erialase tegevuse protsessist ning muuhulgas vaadata sedagi, kuidas on sellest mõelnud teised. Töö torkab silma intelligentse analüüsi ning elegantse keeleloomega, mis lubab arhitektuurist mõelda senisest sügavamalt ja huvitavamalt,” lausus komisjoni liige prof Krista Kodres.

Teaduspublikatsiooni rahalise äramärkimispreemia (Honourable Mention) sai ka tekstiilidisaini professor Nithikul Nimkulrat.

“Peale selle, et ta on suurepärane õppejõud ja kunstnik, on tekstiiliprofessor Nithikul Nimkulrat ka disainiteaduskonna kõige viljakam teaduskirjutaja – tema nimel on publikatsioone enam kui kellelgi teisel. Sel sügisel aga ilmus maineka Suurbritannia kirjastuse Bloomsbury poolt väljaantuna ning Nithikuli toimetatuna raamat kaasaegsest tekstiilist – “Crafting Textiles in the Digital Age”,” sõnas disainiteaduskonna dekaan prof Kristjan Mändmaa, kes samuti komisjonis osales.

Kolleegipreemiad

Aasta meeskond – Haldusmeeskond: Kaido Kruusamets, Mart Saarepuu ja Andrus Audova

Aasta kolleeg – Piret Ellamaa

Aasta tulija – Kristjan Mändmaa

Aasta tegu – EKA uus hoone

Aasta juht – Mart Kalm

2015

Loomepreemiad

Teadur Kärt Ojavee – Väljapaistva näitusetegevuse eest disainerina, teatrisse loodud kostüümide ja lavakujunduste ning Rakvere Targa maja nutitekstiilide eest. Dotsent Indrek Sirkel – Väljapaistva tegevuse eest raamatukujundajana ja rahvusvahelise haardega kirjastuse Lugemik ülesehitamisel, mis oluliselt täiendab eesti kunsti kirjastamise maastikku. Professor Andres Tali – Väljapaistva loomingulise tegevuse eest, sh isiknäitus ma:l Draakoni galeriis. Teaduspublikatsiooni preemia Kunstiakadeemia andis pidulikul sündmusel teist korda üle ka teaduspublikatsiooni preemia, mille pälvis kunstiteaduse vanemteadur Eva Näripea 2015. aastal ilmunud viie kõrgetasemelise artikli eest, mis käsitlevad Eesti filmikunsti ja selle ruumilisi, kultuurilisi ja majandus-poliitilisi seoseid. Preemia suurus on 1500 eurot. EKA teadusnõukogu märkis ära ka urbanistika professori Maroš Krivy artikli “Greyness and colour desires” ajakirjas Journal of Architecture, milles analüüsitakse värvide kultuurilisi ja poliitilistesi tähendusi Slovakkia sõjajärgsetes paneelelamurajoonides.

Kolleegipreemiad 

Aasta meeskond – Maria Jürisson ja Sandra-Leena Sule, välissuhete osakond Aasta kolleeg – Kaido Kruusamets, haldusosakonna peaspetsialist Aasta tulijaProfessor Piret Puppart, moedisaini osakonna juhataja Aasta teguRuup kõlakojad, sisearhitektuuri osakond Aasta juht – Professor Anne Pikkov, õppeprorektor  

Tanel Kärp 2020/2021 õppeaasta parim juhendaja

EKA nõukogu valis Tanel Kärpi 2020/2021 õppeaasta parimaks juhendajaks.  Austuse ja suure tänutunde pälvis EKA interaktsioonidisaini õppejõud Kärp eesrindliku juhendajatöö eest EKA üliõpilastega. Autasuks premeeriti ...

Kolleegipreemia nominendid 2020 on…

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Teaduspublikatsioonipreemia 2020 nominendid on teada!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Loomepreemiate nominendid 2020 on selgunud!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid.  On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile,  nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka ...