EKA preemiad

2019

Loomepreemiad

Merike Estna – aktiivse loomingulise tegevuse eest, mille hulgas isikunäitused Malmös ja Mexico Citys
Ott Kagovere – tuntava ja kujundava kohalolu eest kaasaegse kunsti ja disaini väljal.
Ingrid Ruudi – põhjaliku ja süvenenud kuraatoritöö eest Arhtitektuurimuuseumi näitusel “Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile”

Teaduspublikatsioonipreemiad

Maroš Krivy – postindustriaalset linna nii ajaloolise kui tänapäevase probleemina käsitleva artikliteseeria eest
Krista Kodres ja Kristina Jõekalda – rahvusvahelise kogumiku A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades (Böhlau, 2019) toimetamise eest

Loomeuurimusliku publikatsiooni preemia

Julia Valle-Noronha – doktoritöö Becoming with Clothes. Activating wearer-worn engagement through design (Aalto Ülikool, 2019) eest

Kolleegipreemiad

Aasta kolleeg – Hilkka Hiiop
Aasta kolleeg – Angelina Valk
Aasta tulija – Hans Hendrik Alla
Aasta juht – Kristjan Mändmaa
Aasta juht – Mart Kalm
Aasta meeskond – kommunikatsiooniosakond
(Anna Lindpere, Mart Vainre, Ronja Soopan)
Aasta tegu – projekt “Rahutu Hommik”, D. Hoffmanni freskopannoo päästmine ja taasesitamine (Hilkka Hiiop, Anneli Randla, Taavi Tiidor, Andres Uueni, Maris Veeremäe, Reeli Kõiv)

2018

Kolleegipreemiad 

Aasta tulija – rektoraadi abi Angelina Valk
Aasta kolleeg – haldusjuht Kaido Kruusamets
Aasta juht – personalijuht Dagmar Raide
Aasta meeskond – haldustiim: Andres Tammsaar, Kaido Kruusamets, Andrus Audova, Mart Saarepuu, Svetlana Lesment
Aasta tegu – uus EKA maja ja kolimine

Loomepreemiad 

Arhitektuuriteaduskonna loomepreemia pälvisid EKA õppejõud Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik Hermann– Eesti Kunstiakadeemiale sobiva lahenduse leidmise eest vana ja uue sidumisel ning õppehooneks kohandamisel.

Disainiteaduskonna loomepreemia pälvis keraamika osakonna dotsent Ingrid Allik– valdkondliku eestvedamise ja silmapaistva osalemise eest grupinäitustel 2018. aastal.

Vabade kunstide teaduskonna loomepreemia pälvis graafika õppetooli professor ja õppetooli juhataja Liina Siib – järjepideva sotsiaalse kunstipraktika ja silmapaistva näitusetegevuse eest 2018. aastal.

Teaduspublikatsiooni preemia pälvis kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi lektor Tiina Abel Düsseldorfi maalikoolkonda ja naturalismiideestikku käsitlevate kõrgetasemeliste artiklite eest.

Loomeuurimusliku publikatsiooni preemia pälvis tekstiilidisaini osakonna dotsent ja teadur Kristi Kuusk ja tekstiilidisaini osakonna endine professor Nithikul Nimkulrat artikli “Opportunities of Interactive Textile-Based Design for Education Tools for Children with Various Spectrums of Alertness Sensitivities” eest.

2017

Loomepreemiad

Arhitektuuriteaduskonna teadus- ja arendusprojektide koordinaator Pille Epner ja õppejõud Kaja Pae – näituse “KES LOOB LINNA?” kureerimise eest

Klaasikunsti professor Mare Saare – 2017. aasta aktiivse näitustegevuse ning Eesti klaasikunsti pikaajalise järjepideva arendamise eest

Fotograafia dotsent Reimo Võsa-Tangsoo – isikunäituse “Vahetu vaevatasu / Immediate Gratification” ning pedagoogilist tööd toetava loomingu eest

Teaduspublikatsiooni preemia

Kunstiakadeemia teadusnõukogu andis neljandat korda välja teaduspublikatsioonipreemia, mille sai graafika dotsent, nooremteadur Oliver Laas – 2017. aastal ilmunud kõrgetasemeliste teadusartiklite eest.

Kolleegipreemiad 

Aasta tulija – Dagmar Raide
Aasta kolleeg – Reimo Võsa-Tangsoo
Aasta kolleeg – Elisabeth Kuusik
Aasta juht – Kristiina Krabi-Klanberg
Aasta meeskond – personaliosakond (Dagmar Raide ja Marika Kopõlova)
Aasta tegu – “Hea õpetamise seminarid” (Kristiina Krabi-Klanberg, Anne Pikkov, Maarin Ektermann, Lia Toro, Dagmar Raide, Kadri Tammik)

2016

Loomepreemiad

Piret Puppart – moedisaini osakonna professor
Väljapaistva loometegevuse eest Rio olümpiamängudel Eesti koondise (koos Montoniga) ja Eesti Rahva Muuseumi esindusrõivaste disainimisel.

Taavi Talveinstallatsiooni ja skulptuuri osakonna dotsent
Iseseisva loomingulise eneseleidmise eest teoses Pimetähn (KUMU näitusel “Arhiivi ja arhitektuuri vahel”), mis pakub unikaalse kontra-ahiivi institutsionaalsele ajalookirjutusele.

Maarja Kask ja Ralf Lõoke – arhitektid, arhitektuuriteaduskonna õppejõud
Arhitektuurimuuseumis toimunud näituse “Face-to-face; Balti börsihoone lugu” eest, mis suurejooneliselt tõlgendas terrorismi ja arhitektuuri suhteid ning arhitektuurset enesekolonisatsiooni

Teaduspublikatsiooni preemiad

Kunstiakadeemia teadusnõukogu andis kolmandat korda välja ka teaduspublikatsiooni preemia, mis määrati tänavu arhitektile, värskele EKA doktorile Indrek Rünklale doktoritöö “Arhitektuursest mõtlemisest.: seosest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel” eest. Juhendajad Margus Vihalemm, Clarissa Moreira.

“Indrek Rünkla doktoritöö on suurepärane näide sellest kuidas akadeemiliselt tulemusrikkalt mõelda oma erialase tegevuse protsessist ning muuhulgas vaadata sedagi, kuidas on sellest mõelnud teised. Töö torkab silma intelligentse analüüsi ning elegantse keeleloomega, mis lubab arhitektuurist mõelda senisest sügavamalt ja huvitavamalt,” lausus komisjoni liige prof Krista Kodres.

Teaduspublikatsiooni rahalise äramärkimispreemia (Honourable Mention) sai ka tekstiilidisaini professor Nithikul Nimkulrat.

“Peale selle, et ta on suurepärane õppejõud ja kunstnik, on tekstiiliprofessor Nithikul Nimkulrat ka disainiteaduskonna kõige viljakam teaduskirjutaja – tema nimel on publikatsioone enam kui kellelgi teisel. Sel sügisel aga ilmus maineka Suurbritannia kirjastuse Bloomsbury poolt väljaantuna ning Nithikuli toimetatuna raamat kaasaegsest tekstiilist – “Crafting Textiles in the Digital Age”,” sõnas disainiteaduskonna dekaan prof Kristjan Mändmaa, kes samuti komisjonis osales.

Kolleegipreemiad

Aasta meeskond – Haldusmeeskond: Kaido Kruusamets, Mart Saarepuu ja Andrus Audova
Aasta kolleeg – Piret Ellamaa
Aasta tulija – Kristjan Mändmaa
Aasta tegu – EKA uus hoone
Aasta juht – Mart Kalm

2015

Loomepreemiad

Teadur Kärt Ojavee – Väljapaistva näitusetegevuse eest disainerina, teatrisse loodud kostüümide ja lavakujunduste ning Rakvere Targa maja nutitekstiilide eest.

Dotsent Indrek Sirkel – Väljapaistva tegevuse eest raamatukujundajana ja rahvusvahelise haardega kirjastuse Lugemik ülesehitamisel, mis oluliselt täiendab eesti kunsti kirjastamise maastikku.

Professor Andres Tali – Väljapaistva loomingulise tegevuse eest, sh isiknäitus ma:l Draakoni galeriis.

Teaduspublikatsiooni preemia

Kunstiakadeemia andis pidulikul sündmusel teist korda üle ka teaduspublikatsiooni preemia, mille pälvis kunstiteaduse vanemteadur Eva Näripea 2015. aastal ilmunud viie kõrgetasemelise artikli eest, mis käsitlevad Eesti filmikunsti ja selle ruumilisi, kultuurilisi ja majandus-poliitilisi seoseid. Preemia suurus on 1500 eurot.

EKA teadusnõukogu märkis ära ka urbanistika professori Maroš Krivy artikli “Greyness and colour desires” ajakirjas Journal of Architecture, milles analüüsitakse värvide kultuurilisi ja poliitilistesi tähendusi Slovakkia sõjajärgsetes paneelelamurajoonides.

Kolleegipreemiad

Aasta meeskond – Maria Jürisson ja Sandra-Leena Sule, välissuhete osakond
Aasta kolleeg – Kaido Kruusamets, haldusosakonna peaspetsialist
Aasta tulijaProfessor Piret Puppart, moedisaini osakonna juhataja
Aasta teguRuup kõlakojad, sisearhitektuuri osakond
Aasta juht – Professor Anne Pikkov, õppeprorektor

Kolleegipreemia nominendid 2020 on…

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Teaduspublikatsioonipreemia 2020 nominendid on teada!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Loomepreemiate nominendid 2020 on selgunud!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid.  On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile,  nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka ...