Keskkonnahoidlikud hanked ja ostud

Keskkonnahoidlik toode on

 • kohalikku päritolu – toodetud Euroopas
 • üleliigse pakendita
 • toodetud minimaalse materjalikuluga;
 • toodetud ohututest, võimalusel looduslikest, keskkonnasõbralikest materjalidest;
 • kvaliteetne, vastupidav, pika kasutuseaga;
 • kordus- ja taaskasutatav;
 • energiasäästlik nii tootmis- kui ka kasutusfaasis;
 • funktsionaalne, lahtimonteeritav;
 • omab keskkonnaalast sertifikaati, ökomärgist või õiglase kaubanduse märgist.

Keskkonnahoidliku teenuse puhul kasutatakse 

 • keskkonnahoidlikke tooteid ja materjale;
 • ökomärgise ja/või õiglase kaubanduse märgisega tooteid;
 • ressursse säästlikult;
 • energiasäästlikke lahendusi;
 • keskkonnahoidlikke transpordivahendeid;
 • tekitatakse vähem jäätmeid ning korraldatud on jäätmete liigiti sorteerimine ja äravedu;
 • teenusepakkujal on toimiv sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem.