Keskkonnapoliitika

 • Eesti Kunstiakadeemia eesmärk on panustada rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe-, arendus- ja loometööga ning sellele tuginevate uuenduslike teenustega ühiskonna kestlikku arengusse ning rahva heaolu kasvu.
 • Keskkonnaseire
 • Oma tegevuses jälgib akadeemia keskkonnale põhjustatud nii otseseid kui ka kaudseid aspekte ja mõjusid ning vähendab mõõdikuid jälgides negatiivseid keskkonnamõjusid.
 • Keskkonnahoid
 • Olulisel kohal on loodusressursside säästliku kasutamise rakendamine, keskkonnareostuse vältimine, saastamise minimaliseerimine ja keskkonna taastamine.
 • Jäätmetekke vähendamine
 • Akadeemia rakendab keskkonda säästvaid meetmeid: jäätmete vältimist, vähendamist, liigiti kogumist, kordus-, rist-, taaskasutamise võimaldamist.
 • Energia ja vee säästmine
 • Vähendab elektrienergia, soojusenergia, ventilatsiooni, vee, materjalide liigset tarbimist ning taotleb kvaliteedi, kasutusea, naturaalsuse, ökonoomsuse, funktsionaalsuse tõstmist.
 • Keskkonnateadlikkuse tõstmine
 • Akadeemia mõistab oma rolli uute arengute loojana ning suunab nii töötajaid, tudengeid kui ka ühiskonda keskkonnateadlikumaid, eetilisemaid, innovaatilisemaid, praktilisemaid ja funktsionaalsemaid lahendusi taotlema globaalprobleemide aktuaalsuses.