Säästvat arengut toetavad lõputööd

Siit leiate loetelu EKA tudengite lõputöödest, mis oma teemapüstituse ja sisuga toetavad ÜRO säästva arengu eesmärke (SDG-sid – sustainable development goals). Nimekiri täieneb pidevalt.

ÜRO Säästva arengu eesmärgid, 18. kultuuri eesmärk on lisatud EV Riigikantselei poolt.

3. Tervis ja heaolu

2015 Juula Saar – Vari : heitvarju mõju ja funktsioon põhjamaises avalikus linnaruumis : varjupark Viljandi linna südames”

2018 Kersti Nigols – Põlvkondadeülene linnaruum : elanike aktiivne vananemine Mustamäe näitel”

2019 Helen Teetamm – Dig in for the benefit of health : reintroducing soil as an indoor element

2020 Jekaterina Klišova – Maardu tervisekeskus”

2020 Kadri Kallaste – Sisekaemuslik rada. Kolga mõisa vahekasutus”

2020 Lea Kolde – Modernising the experience and culture of the public sauna. Case study of Tallinna saun”

2021 Danai Asteriadi – “Helping people through the grieving process”

2021 Artun Gürkan – “Place! Steal! Design! The use of game in the urban design practices”

2021 Masato Kagiwada – “Towards dementia-friendly society: design and interactive technologies for collaborative caregiving and personalised non-pharmacological therapy”.

2021 Mariin Kroon – “Heaoluruum : noorte nõustamiskeskus Tuvi pargis”

2021 Grete Liis Nagelmann – “Kaasavad hoovid : inimkeskne hooviruum Tallinna südalinna näitel”

2021 Joosep Noorväli – “MÕMMI: enabling students to have mental support in stressful situations with personal objects”

2021 Mirell Nõmm – “Linnapark elanike aktiivsuse edendajana Tallinna bastionivööndi näitel”

2021 Ismini Pachi – “Please DO touch”

2021 Kaarin Pender – “Parasiitruumidest sümbiootiliste võrgustikeni. Piirialade väärtustamisest sisearhitektuuris”

2021 Maret Ringmäe – “Bringing private guardians closer to the special care services provided by AS Hoolekandeteenused”

2021 Nataly Rocio Romero Roa – “Welcoming emotions: gamifying family communication to promote emotional intelligence”

2021 Jekaterina Suharenko – “Conversations with the water: experiencing life-centered design”

2021 Kaisa Sööt – “Mänguväljak kui tüpoloogia. Kohaliku ja ambivalentse versiooni otsing”

2021 Madeleine Tults – “Ageing well in Estonia: disrupting retirement”

2021 Maris Valdmets – “Kunstitegevused kõneprobleemidega õpilaste suulise eneseväljendusoskuse toetajana”

2021 Jete-Maria Vürmer – “Regaining balance with data-driven insights: DataGambit health navigator”

2021 Birgit Õigus – “Maskita teekond maskiruumis. Mööblikollektsioon koroonajärgsele Tallinna lennujaamale”

2022 Kadri Benrot – “Puhkealad kontoris. Puhkuse ja töö tasakaalu leidmine töökeskkonnas”

2022 Triin Juhanson – “Metahall. Privaatsusvajaduse tähendus, probleemistik ning ruumiline väljendus Tallinna Linnahalli näitel”

2022 Aspasia Kazeli – “Animated stillness, as a journey through emotional states. [Filmi originaalpealkiri: ‘η μητέρα μου, η θάλασσα’ (tõlkepealkiri: “minu ema, meri”)] ; Liikuv paigalseis, kui rännak läbi emotsionaalsete seisundite”

2022 Rünno Kulver – “Origamist inspireeritud mänguvahend: mänguvahendi loovust arendavad võimalused”

2022 Eeros Lees – “Kaevekihi kehastumine : asenditest seismise ja lamamise vahel”

2022 Johanne Luik – “Pocket book”

2022 Laura Pint – “Elu Keldrimäel : kasutamata ruumi võimalused”

2022 John F. Quirk “Sustaining enthusiasm in the animated medium. [Film: Dogdogproblemdog]”

2022 Kerttu Rannik – “Klaasist jooginõude komplekt nägemispuudega kasutajale”

2022 Mari-Liis Sõrg – “Järelelu : mida ma mäletan taevas”

2022 Mirell Ülle – “Tervislik ruumiloome materjalivaliku ja aktivismi kaudu”

2022 Chun Au Yeung – “What is home?”

 

4. Kvaliteetne haridus

2014 Tiina Niin – “Hindamise efektiivistamine kujundava ja kokkuvõtva hindamissüsteemi ühendamisel Eesti üldhariduskoolide teise kooliastme kunstitundides”

2017 Maria Lullu – “Digiseadmete rakendamine digipädevuse arendamise kontekstis Eesti üldhariduskooli kunstitunnis”

2017 Anna-Kaisa Vita – “Visuaalse mõtlemise arendamise võimalused näituseruumis täiskasvanud publikule suunatud haridusprogrammide näitel”

2019 Kadri Kõiv – “Digitaalsete keskkondade kasutamine hariduslikel eesmärkidel Eesti kunstimuuseumides lähtudes nüüdisaegsest õpikäsitusest”

2019 Laura Linna – “Koosloomise praktikate rakendatavus üldhariduskooli kunstitunnis”

2019 Kristi Merilo – Kodulähedane kool. Hooned ja maastik kui õpetajad”

2020 Kristiine Špongolts – Sustainability in education : designing a course on functional materials for upper secondary school”

2021 Mikk Sander – “Shaping the future of public libraries”

2021 Margus Tammik – “Õppimisest ja ruumist : mänguline uurimus ruumihariduse tundides ja vahetundides”

2022 Alejandro Bellón Ample – “From A to B to A”

2022 Derin Baykal – “Second language acquisition in the foreign country”

2022 Oliver Kanniste – “Unikaalmööbel: kõnepult Tallinna Reaalkoolile”

2022 Reti Kokk – “Kuidas õpetada fotograafiat? Foto valikkursuse ainekava loomine Sally Stuudio kunstikoolile”

2022 Anna Mirjam Kraav – “Creating a visual language based on cyclical story structure in animated film. [Film: “TINABOATSADAWU”] : a companion text to the film TINABOATSADAWU”

2022 Anna Kõuhkna – “Kunstiõpetajate arusaamad isemääramisteooria pädevuste toetamisest põhikooli III kooliastme tunnis”

2022 Ilmi Laur-Paist – “Vabariiklike kunstiolümpiaadide 2018–2021 teooriatööde analüüs”

2022 Karin Luuk – “Kunstiõpetaja kvalifikatsioon ja täiendushariduse vajadused”

2022 Anna Malkin – “Tehnoloogiaga toetatud loovtöö esitamine ja vastastikhindamine”

2022 Robert Männa – “Participating youth: supporting & discovering youth potential”

2022 Liina Oja – “Eelkooliealiste laste loovuse arendamine läbi kunstitegevuste ja selle teostamise kitsaskohad koolieelses õppeasutuses”

2022 Marju Rajasalu – “Õppemäng III kooliastme kunstitunnis”

2022 Triin Resik – “Õpetaja kogemus hariduslike erivajadustega õppijate õpetamisest kunstitunnis II ja III kooliastmes”

2022 Tanel Roomere – “Kunstiõpetuse praktikad distantsõppe kogemuse näitel”

2022 Martin Saar – “Õppemööbli rekonstrueerimine: liikumist soodustava klassiruumi suunas”

2022 Piret Suviste – “Tehnoloogia integreerimise vajalikkus kunstitunnis loovuse toetamiseks”

2022 Zhanna Toht – “Õpiloovust toetava õppeühiku “Väljendusrikas akvarellimaailm” arendamine II ja III kooliastme kunstiõpetajate kogemuste ja ettep

2022 Kertu Tort – “Kuidas kunstiolümpiaad toetab ja tunnustab kunstis andekaid õpilasi kunstiolümpiaadi korraldajate hinnangul”

2022 Laura Berta Vahtra – “Kunstiõpetajate kogemused empaatia arendamisel II kooliastmes”

2022 Merle Vingerfeldt – “Õpetajate uskumused loovuse õpetamisel Reggio Emilia pedagoogika ja koolieelse lasteasutuse näitel”

10. Ebavõrdsuse vähendamine

11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

2013 Jaan Jagomägi – „Linnaväli“.

2014 Kaie Kuldkepp – Landscape and the city : reframing Tallinn seaside”.

2014 Triin Talk – “Puitasumi areng miljööalana Kalamaja näitel”.

2014 Laura Uibopuu – Between urban wilderness and Annelinn”.

2014 Tiia Vahula – Energiaväli : öko ja/või tehno [süsteemid] avalikus ruumis, õhutõrjetornide näitel Viinis”.

2014 Grete Veskiväli – Kehaline ruum : raudteekujast dünaamiliseks lineaarpargiks”.

2015 Annika Aasmaa – Pärnu jõekallaste revitaliseerimine”.

2015 Henry Kuningas – “Eesti monofunktsionaalsed tööstusasulad”.

2015 Anna Liisa Regensperger (Sikk) – “Tellis kui ehiskivi. Konserveerimisproblemaatika Pöide kiriku näitel”.

2016 Diana Haapsal – “Piirdeaedade tüpoloogia Eesti ajaloolises linnaruumis 1770.-1930. aastatel. Ettepanekud restaureermiseks ja taastamiseks”

2016 Ats Buddell – Puine puitstruktuur”

2016 Karmen Kase – Spontaneous landscape design in the context of block housing district”

2017 Kirke Päss – Hüpermaastik : postindustriaalse muteerunud maastiku taasvääristamine ja asustamine Ida-Virumaa näitel” 

2017 Liisi Vähi – Lapse tänav”.

2019 Diana Taalfeld – Tööstuslinn Sindi”

2019 Maili Tannenberg – Suvilaruum linnas : vaheruumide võimalikud lahendused”

2019 Sean Tyler – Alternative ecologies: designing the green city?”

2020 Keiti Lige – Taasväärtustamine : lammutusjäätmete taaskasutamise mõju ruumile”

2020 Villem Nilbe – Acting locally: improving social sustainability in community-led initiatives”

2020 Triinu Oberšneider – Ühisruum : Mere puiestee, Ahtri tänava ja Põhja puiestee ümber mõtestamine”

2020 Triin Reidla – “Nii kole maja! Postmodernistlikud elamud ja nende väärtustamisproblemaatika”

2020 Triin Vallner – Metsik linn : looma ja inimese kooselu viisidest linnaruumis Astangu näitel”

2020 Maiken Vardja – Urban landscape experience of companion animals and their humans”

2021 Ulla Alla – “30 aastat pausi : uurides mittetegemist”

2021 Maria Derlõš – “Implementing tenant participation. A case study of Raadiku municipal housing area”

2021 Andreas Krigoltoi –“Lihula viinavabrikule jätkusuutliku lahenduse leidmine siidrikoja näitel”

2021 Kaarel Kuusk – “Parandamine kui ajajälg : tähendust koguva ruumi otsingul”

2021 Lisa Marie Rohrer – “A better city: interrogating the presuppositions of Nordic urban visions”

2021 Gerda Ruuser – “Kuressaare ajaloolised interjöörid ja nende väärtustamine”

2021 Ahmad Tahir – “Understanding recent transformation of the Walled City Multan: a case study of Chowk Bazaar area”

2021 Sten Vendik – “Omaette olemise ruum : üksinduse paigad Tallinna linnasüdame näitel”

2022 Patrick Barbo – “Romantika maitsestamine”

2022 Kristin Pamela Kajakas – “Hääbumise variatsioonid : keskuse ABC-5 näitel”

2022 Merilin Kaup – “Praktilised utoopiad : kodu kui saarestik”

2022 Eneli Kleemann – “Kodu kontoris : kogukonna juhitud elamumajandus Maakri kvartali näitel”

2022 Karin Laos – “Elamise ruum : ettepanek”

2022 Joanna Lättemägi – “Valuoja kogukonnakeskus : Viljandi Lossimägede ja Ugala teatri vahelise ala aktiviseerimine olevate hoonete taaskasutuse kaudu”

2022 Markus Maasing – “Viimsi – valglinnastunud mitte-kohast kompaktse kohani”

2022 Mari Poom – “Elada linna taga. Alternatiivid valglinnastumisele ja võrgustikupõhine avalik ruum”

2022 Ra Martin Puhkan – “Sotsiaalselt jätkusuutlik Pelguranna”

2022 Anna Smetanina – “Kollektiivsuse sekkumine : korterelamu rajoonide kollektiivse tegutsemise loomine, kasutades hoonete vahelisi ruume”

2022 Maryliis Teinfeldt-Grins – “Kuidas lugeda maastikku? : loomeuurimus ühe kadunud küla näitel”

2022 Liisa Østrem – “Neljas koht – sallivust toitev ruum”

 

12. Säästev tootmine ja tarbimine

2013 Marta Moorats – Disainiprotsess läbi keskkonnateadlike valikute – Marta Cycles”

2014 Anne Meesit – Kodumaise taimparknaha värvimine looduslike värvainetega”.

2015 Triin Amur – Disaintoote loomine kohaliku toormaterjali lambavilla baasil : selle eelised ja takistused”

 2016 Annika Kaldoja – Kohvi morfoosid : jäätmest ressursiks”.

2016 Sandra Kossorotova – The Plaza Collection: fashion activism as response to hyper-consumerism”

2017 Britta Liisa Brutus – Rotten couture : addressing pain points in fashion”.

2017 Katrin Kabun – Jääkvill : kasutamata ressursist interjöörilahenduseni”

2017 Märten Peterson – Kohalike materjalide kombinatoorika turba ja põlevkivituha komposiidi näitel”

2018 Elis Teterin – Vahetatavate osadega sandaali kollektsioon”

2019 Anželika Mändmaa – “Loomaaedades tekkiva villaressursi tulemuslikum realiseerimine disainis. Projekt: OMALOOM”

2019 Liisa-Maria-Anette Samm – Kohalike taimedega värvitud holistiline kunstiprojekt “Metsamorfoos””

2019 Epp Marta Tarvis – Pehme mööbli jätkusuutlikkuse suurendamine disaini abil”

2019 Oksana Teder – Kivivill keraamiliste materjalide koostisosana”

2019 Varje Õunapuu  – “The Design and Evaluation of Injection Grouts for the Reattachment of Historic Plaster in St Mary’s Church, Pöide”

2020 Jorge Sebastian Delon Jimenez – The aggregated value of sustainability: how to narrow down the “Green Gap””

2020 Kadi Kibbermann – Mürale reageeriv kineetiline tekstiilipaneel interjööris “Märka müra””

2020 Annika Kiidron-Roomets – Naiivne mustrinarratiiv meesterõivaste kõrgmoes ristpistes tikitud ülikondade näitel”

2020 Henri Kaarel Luht – Korduskasutatav pakend kui lahendus pakendiprügi vähendamisele keskkonnas”

2020 Susanna Peters – Lauamängu ECO RACE loomise disainiprotsess”

2020 Katre Purga – Social impact through fashion interaction”

2020 Sigrid Savva – (R)evolutsioon – “Osta või mitte osta?””

2021 Nataliia Kostenko – “Daily ethical design : the designer’s journey to the practise of ethics”

2021 Ingrid Helena Pajo – “Labased tunnetused: kangakudumine kui naasmine materjali”

2021 Anastasia Rikk – “Eemaldumine inimesest”

2021 Anari Västrik – “Application of traditional leather decoration techniques on alternative materials”

2022 Liisa Kanemägi – “Enhanced perishability – surrendering knitwear to embodied flux”

2022 Johan Kirsimäe – “Kuidas (taas)aproprieerida formaalset ruumi. Kriitilised suunised Soodevahe Pilpaküla näitel”

2022 Tõnis Laurson – “Mulle meeldib hea praak : ehk praagi kui tööstusliku nähtuse suhestamine kunstiga”

2022 Katariin Mudist – “How to build a brick wall? From found material to spatial intervention”

2022 Birgit Uibo – “From Table to Table. Taimsete toidujääkidega lauatekstiilide värvimine”

 

 

18. Kultuur

2016 Heiti Kulmar – “Tartu Pauluse kiriku altarigrupi varemed. Teoreetiline analüüs ja praktiline konserveerimine” 

2016 Grete Nilp – “Kunstiväärtuste restaureerimine nõukogude perioodil. Üldised suunad ENSV vanema kunsti ennistamisel”

2017 Tiina Sakermaa – “Nacke portaal. Niguliste kiriku peaportaali ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine”

2017 Mihhail Staško – “Conservation of painting „Saint John the Baptist“

2020 Helene Jõe – “Pärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkus Rakvere, Haapsalu ja Paide näitel” 

2021 Kirke Kalamats – “Sotsiaalse kanga võimendamine gaidide laagriala näitel”

2020 Sabina Kaukis – “Pärandihaldus kohalikul tasandil : Pärandikorraldus Muhu valla näitel ning soovitused pärandihoiu meetmete osas”

2020 Anu Koppel – “Mõisate restaureerimine, tegevused ja rahastamine”

2020 Egle Mikko – “Eesti Rahva Muuseumi kogudesse kuuluva 18. sajandi I poolest pärineva puitpolükroomse ehisseina uuringud ja konserveerimine”

2020 Iti Niinemets – “Teatrinukkude kogumine ja säilitamine NUKU muuseumis”

2020 Tea Šumanov – “Arhitektuurijooniste koopiatüüpide identsifitseerimine ja säilitamine Eesti mäluasutustes rehvusarhiivi, Tallinna linnaarhiivi, Viljandi muuseumi ja Virumaa näitel”

2021 Nga Man Chan – “Romance in clay. Performance on the border”

2021 Annika Lindemann – “Otsinguline teatriruum kogemisteks ja kohtumisteks Balti jaama endise ootepaviljoni näitel”

2021 Mari Möldre – “Etüüdid antikontorist loovale meelele : kujutlusvõimet ärgitav lavastuslik projekt”

2021 Eliisabet Sarv – “Sustainability, rural development, and lifestyle mobilities in architecture and placemaking: Mikri Vigla, Naxos, Greece”

2022 Eero Alev – “Kohtumine tasapinnal”

2022 Nele Ambos – “Kunstnik-restauraator Lilly (Caroline) Walther”

2022 Silvia Cunha Lima Auväärt – “Beyond fragments: resilience of ceramics”

2022 Muhammad Sufyan Baig – “Cross-cultural observations, personal displacement, and limbo: a poetic study of an artist”

2022 Sophia Bazalgette – “The precise silhouette: self-portraiture in experimental film and animation. [Film: “Recents”]”

2022 Aleksanders Breže – “Joy ride : master’s thesis / Aleksandrs Breže”

2022 Paula Buškevica – “Just before something happens, just after something happens, something happens”

2022 Rahel Aerin Eslas – “Tõde maalikunstis : Denis Diderot’ 1765. aasta salongikriitika”

2022 Björn Giesecke – “Read, edit, view history”

2022 Ardo Hiiuväin – “Asukohapöhine materjalikasutus matusekultuuris – Vilsandi tampsavist kolumbaarium”

2022 Lilian Hiop – “Posthumanismi esteetiline laine kaasaegses kunstis”

2022 Yu-Fang Hu – “In search of fuzzy craft : master’s thesis / Yu-Fang Hu”

2022 Jornas-Toomas Iisak – “Pärnu Kalamehe Loometehas : Pärnu õlletehase taasmõtestamine”

2022 Georg Kaasik – “Võõrandumine metafüüsilises maailmas”

2022 Jass Kaselaan – “Animated film “Hobune”. Companion text for the film : master’s thesis = Kaastekst animatsioonile „Hobune””

2022 Saara Kruus – “Tallinnfilmi 35 mm mustvalgete kroonikafilmide säilitamine ja seisukorra kaardistamine”

2022 Ketling Kuusing – “Vaiba tähendusloome ruumis”

2022 Marge Laast – “Tallinna Piiskopliku Toomkiriku irdraiddetailide inventeerimine, konserveerimine ja eksponeerimine”

2022 Karolina Lehtma – “Giving creatives control over their creative work : how to have less “We didn’t know we were supposed to ask your permission if we wanted to change the work we bought from you” situations?”

2022 Janne Lias – “Rändaja andmemere kohal”

2022 Anne Mari Liivrand – “Kaunistamise kunst : ornamentaalsed lähenemised minu praktikas”

2022 Tamar Paal – “Ekraani hägustunud piirid: mäng näivuse ja tegelikkusega videoinstallatsioonides”

2022 Otso Peräsaari – “In small amounts. With implied difficulty. Bit by bit”

2022 Margarita Pugri – “Palvemajad : 20. sajandi alguse vabakoguduste palvelate väärtustamine ja säilitamine”

2022 Brenda Purtsak – Välja lõigatud loom

2022 Anne Raud – “Emailitud metallesemete konserveerimine ja säilitamine”

2022 Laura Rohtlaan – “KURU ruum: elamu moodullahendus”

2022 Anne Ruusssaar – “Klaashelmed – ajalugu ja tänapäev”

2022 Katarina Sarap – “Waste not, want not. Upcycling non-material waste of design and art”

2022 Jelizaveta Sedler – “1960. aastate koduköögi kuvandid ENSV kontekstis”

2022 Anette-Lis Seppel – “Sonic Alchemy: bending genres, influences and methods in constructing an experimental radio play”

2022 Zane Shumeiko – “SHU-SHU-SHUM: free-motion embroidery practice creating multi sensorial experiences”

2022 Vlad-Teodor Stochita – “Stories behind facades. The Wolf–Tower and other tales”

2022 Aap Kaur Suvi – “Mu meel ei lakka värisemast”

2022 Mirje Tammaru – “Viinavabrik kui hoonetüüp Eesti mõisamaastikul”

2022 Pilvi Tammoja – “Kõduvik”

2022 Maarja Tõnisson – “Dancing with the More-Than-Human: based on exhibition-performance “Sula””

2022 Lukas Winter – “How technique shapes narrative. [Film: Dry Lives]”

2022 Annika Üprus – “Etenduskunstide kureerimisest 2019. aasta SAAL Biennaal festivali näitel”