Toeta EKA tudengeid

Eesti Kunstiakadeemia Fond

Aprillis 2001 kirjutasid Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nõukogu esimees Eri Klas ja kunstnik Ando Keskküla alla lepingule, millega Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juurde moodustatati Eesti Kunstiakadeemia nimeline allfond.

Aluse uuele nimelisele allfondile pani prof. Ando Keskküla 20 000 krooni suurune annetus, s.o. isiknäituse “Rituaalide mehaanika” ja videoprojekti “Eesti eluruum” eest Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitalilt saadud 2000. aasta aastapreemia.

Eesti Kunstiakadeemia Fondi sooviks on tõsta Eesti visuaalse ja esemelise kultuuri kvaliteeti ning kodumaiste toodete konkurentsivõimet. Selleks toetab Eesti Kunstiakadeemia Fond Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikoolitüüpi kõrghariduse kvaliteedi tõstmisele ja konkurentsivõime tugevdamisele suunatud arendusprojekte ning õppejõudude ja üliõpilaste enesetäiendamisele suunatud taotlusi.

Fondil on kaks eesmärki:
1. Propagandistlik – anda märku Kunstiakadeemia rollist vaimse ja esemelise kultuuri kujundamisel. Eeldab võimalikult palju annetajaid/toetajaid, annetuse suurus pole selle juures tähtis.
2. Materialistlik – koguda raha ja panna see teenima, et kasvu arvelt akadeemia projektidele, üliõpilastele ja õppejõududele väljamakseid teha.

Lepingu kohaselt makstakse kasvust välja 75% ja 25% suunatakse tagasi fondi suurendamiseks.
Näiteks: Rahvuskultuuri Fondi tootlikkus on ca 10% aastas (sissetulek investeeringutelt väärtpaberitesse, võlakirjadesse jms. ). 1 miljoni krooni suuruse fondi puhul läheks siis jagamiseks 100 000 krooni. Sellest 25 000 läheks tagasi fondi ja 75 000 makstaks välja. Nii kasvaks fond ka siis kui annetusi pärast 100 000 krooni piiri ületamist enam üldse ei tehtaks, see oleks aga tase mis meid vaevalt rahuldaks.
Fondi tugi saab märgatavaks alates 500 000 kroonist .

On veel üks aspekt, mida peaks silmas pidama. Nimelt aitaks fondi olemasolu stabiliseerida ja pehmendada siiani heitliku ja ettearvamatu riikliku finantseerimissüsteemi mõju ja lihtsustaks välisõppejõudude kutsumist.
Järgmine samm on teha fondile halduskogu põhikiri ja määrata halduskogu liikmed.

Toetus:
Swedbank AS
a/a 221001101347
Annetus Eesti Kunstiakadeemia Fondi

Lisainfo

ANNETUSI SAAB KANDA:

Swedbank AS 
a/a 221001101347 
Annetus Eesti Kunstiakadeemia Fondi

(sihtotstarve tudengite stipendiumid)