Stipendiumid

Sihtasutus annab ja vahendab preemiaid ja sihtotstarbeliste toetusi EKA liikmeskonnale ja üliõpilastele erinevate programmide ja projektide elluviimiseks.

Eelkõige aidatakse kaasa akadeemia ja äriettevõtete, omavalitsuste, erinevate
organisatsioonide ning eraisikute vaheliste sidemete ja koostöö arendamisele.

Sihtasutus  pakub ja vahendab toetusi ja stipendiume:

  • ettevõtetelt ja organisatsioonidelt
  • rakenduslike teadus- ja uurimistööde teostamiseks
  • sihtotstarbeliste projektide teostamiseks
  • sihtasutuse korraldatud konkursside võitjatele