Arhitektuuri­teaduskond

Sisearhitektuuri 1. kursuse tudengite "Trepp" RMK matkarajal. Juhendajad: b210 arhitektid. Foto: Tõnu Tunnel

EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides hõlmates arhitektuuri ja linnaplaneerimist, sisearhitektuuri ja urbanistikat. Siinse õpetuse tuumiku moodustavad arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri erialad. Neist esimene hõlmab tänapäevast arhitektiõpet selle sõna parimas tähenduses pöörates võrdselt tähelepanu nii konkreetsetele majadele kui nende vahelisele ruumile ning suuremale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Teine tegeleb täpsemalt inimese kehale lähema skaalaga nii mööbli kui interjööride kavandamisel ning valmistamisel. Arhitektuur ja sisearhitektuur on oma olemuselt väga lähedased erialad, milles on olulisi kattuvusi ning ühisprojekte nii akadeemilises õppetöös kui ka hilisemas professionaalses elus. Siinse õpetuse oluliseks väärtuseks on pikaaegne side kõigis skaalades ruumi ja materjaliga tegelevate erialade vahel.

2004. aastast saab magistritasemel õppida urbanistika õppekaval. See on rahvusvaheline ingliskeelne õppekava, mis erinevalt eelmistest ei ole praktika põhine, vaid tegeleb uurimustööga. Siin uuritakse moodsa linna toimimist selle erinevate kasutajate, oluliste osalejate, otsustusprotsesside suunajate ja kavandajate perspektiivist, luuakse strateegiaid tulevikuks ning otsitakse võimalusi nende rakendamiseks.

Kontaktid

Andres Ojari

Andres Ojari

Dekaan, professor, erialastuudio juhendaja

andres.ojari@artun.ee
Vaatetorni VARI avamine 2017 kevadel Hannes Praks Foto Tõnu Tunnel

Hannes Praks

Sisearhitektuuri osakonna juhataja, professor

+372 6443949

interior@artun.ee

Maros Krivy

Head, Professor of Urban Studies

+372 642 0071

maros.krivy@artun.ee
Renee Puusepp

Renee Puusepp

Vanemteadur, teadustöö juhi KT, erialastuudio juhendaja

renee.puusepp@artun.ee
Foto: Mark Raidpere

Pille Epner

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator

+372 642 0071
+372 555 428 24

pille.epner@artun.ee