Arhitektuuri­teaduskond

Sisearhitektuuri 1. kursuse tudengite "Trepp" RMK matkarajal. Juhendajad: b210 arhitektid. Foto: Tõnu Tunnel

EKA arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, hõlmates arhitektuuri ja linnaplaneerimist, sisearhitektuuri ja urbanistikat. EKA arhitektuuriõpe kestab 5 aastat – see on bakalaureuse- ja magistriprogrammi integreeriv eestikeelne õppekava, samuti on EKAs avatud arhitektuuridoktorantuur. Sisearhitektuuris on võimalik õppida nii bakalaureuse kui magistritasemel, lisaks on sisearhitektuuris olemas ka ingliskeelne rahvusvaheline magistriprogramm “Making Space”, kuhu on teretulnud lisaks välistudengitele ka teistel ruumihariduse erialadel bakalaureuse kraadi kaitsnud tudengid. Urbanistikas on avatud magistriprogramm. 

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava hõlmab tänapäevast arhitektiõpet selle sõna parimas tähenduses, pöörates võrdselt tähelepanu nii majadele kui nende vahel olevale ruumile ning suuremale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Ainsa ülikoolina Eestis annab just EKA arhitektuuri ja linnaehituse eriala lõpetanule diplomeeritud arhitekt 7 kutsekvalifikatsiooni, mis lubab arhitektina tegutseda kogu Euroopa Liidus.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekaval on võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja restaureerimise, maastikuarhitektuuri ning 2019. aastast süvendatult ka linnaplaneerimise suunal.

  • EKA integreeritud 5-aastane arhitektiõpe – esita avaldus
  • EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise magistriõpe (integreeritud õpe TTK lõpetajatele ja arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetanutele) – esita avaldus
  • EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõpe – esita avaldus

Meie sisearhitektuuri õppekava tegeleb inimese kehale lähema skaalaga nii mööbli kui ruumi kavandamisel ning valmistamisel, pöörates eraldi tähelepanu materjalidele, millest ruumi luuakse, ning 1:1 skaalal prototüüpide ehitamise kogemusest tõusvatele teadmistele.

  • EKA sisearhitektuuri bakalaureuseõpe – esita avaldus
  • EKA sisearhitektuuri magistriõpe – esita avaldus
  • EKA rahvusvaheline ingliskeelne magistriõpe (tasuline) – esita avaldus

EKA urbanistika õppekava on rahvusvaheline ingliskeelne magistritaseme õppekava, mis erinevalt arhitektuurist ja sisearhitektuurist ei ole praktikapõhine, vaid tegeleb uurimustööga. Meie urbanistikaosakonnas uuritakse kaasaegse linna toimimist selle erinevate kasutajate, oluliste osalejate, otsustusprotsesside suunajate ja kavandajate perspektiivist, luuakse strateegiaid tulevikuks ning otsitakse võimalusi nende rakendamiseks.

 

Miks õppida ruumiloomet just EKAs?

Arhitektuuriteaduskonna erialad arhitektuur ja linnaplaneerimine, urbanistika ning sisearhitektuur on oma olemuselt väga lähedased valdkonnad, milles on olulisi kattuvusi. EKA õppekavad on üles ehitatud eesmärgiga pakkuda tudengitele valdkonnaüleseid ühisprojekte. Nii valmistame teid juba akadeemilises õppetöös ette hilisemaks professionaalseks eluks, kus suurem osa valdkondlikke projekte on samuti üksteisega läbi põimunud ning eeldavad koostööd: EKA õpetuse oluliseks väärtuseks on pikaaegne side kõigis skaalades ruumi ja materjaliga tegelevate erialade vahel.

Arhitektuuriteaduskonna juures EKA uues majas tegutsevad ka erialadega seotud laboratooriumid: virtuaalreaalsuse labor ja 3D labor.

Kontaktid

Andres Ojari

Andres Ojari

Dekaan, professor, erialastuudio juhendaja

andres.ojari@artun.ee
T-K Vaikla

Tüüne-Kristin Vaikla

Külalisprofessor, sisearhitektuuri osakonna juhataja

+372 6443 949

tyyne.vaikla@artun.ee

Maros Krivy

Head, Professor of Urban Studies

+372 642 0071

maros.krivy@artun.ee
ToomasTammis

Toomas Tammis

Professor, erialastuudio juhendaja

6420071

toomas.tammis@artun.ee
Kaili Kilp-Jegorov

Kaili Kilp-Jegorov

Õppespetsialist. Arhitektuuri ja linnaplaneerimise ja Sisearhitektuuri (BA ja MA) õppekavad

6420 070
Põhja puiestee 7, ruum D409

kaili.kilp-jegorov@artun.ee