Arhitektuuriteaduskond

EKA Arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ja olulisim kompetentsikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri, maastikuarhitektuuri, linnaehituse ja planeerimise. Siinse õpetuse tuumiku moodustavad arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri erialad. Neist esimene hõlmab tänapäevast arhitektiõpet selle sõna parimas tähenduses pöörates võrdselt tähelepanu nii konkreetsetele majadele kui nende vahelisele ruumile ning suuremale keskkonnale, kuhu need asetuvad. Teine tegeleb täpsemalt inimese kehale lähema skaalaga nii mööbli kui interjööride kavandamisel ning valmistamisel. Arhitektuur ja sisearhitektuur on oma olemuselt väga lähedased erialad, milles on olulisi kattuvusi ning ühisprojekte nii akadeemilises õppetöös kui ka hilisemas professionaalses elus. Siinse õpetuse oluliseks väärtuseks on pikaaegne side kõigis skaalades ruumi ja materjaliga tegelevate erialade vahel.

2004. aastast saab magistritasemel õppida urbanistika õppekaval. See on rahvusvaheline ingliskeelne õppekava, mis erinevalt eelmistest ei ole praktika põhine, vaid tegeleb uurimustööga. Siin uuritakse moodsa linna toimimist selle erinevate kasutajate, oluliste osalejate, otsustusprotsesside suunajate ja kavandajate perspektiivist, luuakse strateegiaid tulevikuks ning otsitakse võimalusi nende rakendamiseks.

Varjualune-kolm2010
Varjualune SPIN

Õppekavad

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Sisearhitektuur

Urbanistika

Avatud loengud

Arhitektuuriteaduskonna avatud loengute ajakava ja videoid saab vaadata veebilehel avatudloengud.ee

Pille Epner

Foto: Mark Raidpere

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator

+372 642 0071

pille.epner@artun.ee

Andres Ojari

Andres Ojari

Arhitektuuriteaduskonna dekaan, professor

andres.ojari@artun.ee