Dekaanide valimised

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja konkursi dekaani ametikohtade täitmiseks alates 23. augustist 2021. Ootame Eesti Kunstiakadeemiaga liituma

DISAINITEADUSKONNA DEKAANI

KUNSTIKULTUURI TEADUSKONNA DEKAANI

Dekaan juhib teaduskonna tegevust, kannab vastutust teaduskonna sisulise ja organisatsioonilise arengu, maine ning rahaliste vahendite kasutamise eest.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • disainiteaduskonda dekaanil on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kunstikultuuri teaduskonna dekaanil on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskogemus;
 • õpetamise kogemus kõrgkoolis;
 • tunneb nüüdisaegseid õppevahendeid, õpikeskkondi ja õppemeetodeid;
 • omab sügavaid teadmisi teaduskonna valdkonnast ja selle valdkonna uuematest arengutest;
 • suudab juhtida valdkonna teadus-arendustegevust ning on kursis TA-tegevuse meetmetega;
 • tunneb kõrgharidust reguleerivaid olulisi õigusakte;
 • valdab eesti ja inglise keelt väga heal tasemel;
 • soovitavalt valdab veel vähemalt üht võõrkeelt suhtlustasandil.

Esitatavad dokumendid:

 • allkirjastatud kandideerimisavaldus;
 • haridust tõendav dokument;
 • CV;
 • oma nägemuse teaduskonnast ja selle arengust järgmisel perioodil ning oma tööst dekaanina.

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • tähendus- ja vastutusrikast tööd Eesti suurimas kunsti-, disaini- ja arhitektuurikõrgkoolis;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 56 päeva puhkust;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt perioodiga kuni 3. aprill 2025.

Dekaani konkurss toimub kolmes voorus. Esimeses voorus kontrollitakse dokumentide vastavust nõuetele. Teises voorus esitab kandidaat oma nägemuse teaduskonnast ja selle arengust teaduskonna töötajatele ning üliõpilastele. Kolmas voor on töövestlus rektori ja komisjoniga.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 5. aprilliks  2021 e-posti aadressile personal@artun.ee või postiga personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202 märgusõnaga „Konkurss“.

Täiendavat infot Eesti Kunstiakadeemias töötamise ja kandideerimise kohta saab personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee.

 

 

Kontaktid

_MG_6615_1

Dagmar Raide

Personali­osa­konna juhataja

626 7306

dagmar.raide@artun.ee