Dokumendid

Hindamise hea tava (ettepanekud 29.08.2016 seminarilt)

– EKAs on eriala hindamised avatud.

– EKAs väärtustatakse kujundavat ja kaasavat hindamist. Erialahindamine tähendab, et tudeng saab lisaks arvestusele või hindele sisulist tagasisidet.

– EKAs jagatakse regulaarselt õppejõudude vahel häid õpetamis-hindamispraktikaid.

– Tudengite tagasiside analüüs on avalik.