Ülevaade

Kunstiakadeemias töötab ligi 450 õppejõudu ning 120 tugiüksuste töötajat. Õppejõududeks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt õpetama ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest, toimuvad rahvusvahelised konverentsid ja seminarid.

Kooli professionaalne, ent eksperimentaalne olemus kandub edasi meie tudengitele. Tugipersonal püüab tagada õppetöö sujuva korralduse ja loova keskkonna.

Kunstiakadeemia pakub oma töötajatele vaheldusrikast ja loomingulist töökeskkonda, võimalusi enesearenguks ja õppimiseks ning akadeemilisel kalendril põhinevat töögraafikut.

 

ÕPPEJÕU ARENGU TOETAMINE EKAs 2017. aastal

Me väärtustame ja tunnustame EKAs õppejõudu ja õpetamist. Kavandame õppimise-õpetamise aluste õppemoodulit EKA üliõpilastele, vilistlastele ja õppejõududele, et toetada meie kogukonnas õpetamise alase teadmise ja oskuse kujunemist. Alates 2017. aastast teeme koostööd üliõpilasesindusega, et tunnustada aasta õppejõudu rahalise preemiaga.

Korraldame koolitusi õppejõu õpetamistegevuse toetamiseks. Kord aastas toimuvad EKA töötajate suurem kohtumine ning läbi aasta koolitused, mis on seotud õpetamise ja võõrkeeleoskuse kujunemise ning üliõpilaste ettevõtlikkuse toetamisega. Koolitustegevuse info on leitav EKA kodulehel olevas koolituskalendris. Samuti toimuvad kärajad päevakajalistel teemadel (nt 2016. aastal toimusid eelõppe kärajad). Kutsun üles EKA õppejõudude osalema hariduskonverentsidel ja võrgustikes (nt Tartu ülikoolis toimub 2018. aastal rahvusvaheline õppejõudude konverents).

Käesoleval aastal kuulutame välja õppekava arendusstipendiumi ning alustame tagasiside süsteemi reformiga EKAs. Teeme koostööprojekte teiste ülikoolide ja võrgustikega. Näiteks sellest õppeaastast on EKA üliõpilased oodatud osalema Tallinna ülikooli ELU õppes. Loodame, et peatselt saavad meie õppejõud olla ka ELU õppe juhendajad. Osaleme uuringutes ja kaasame eksperte oma õppetegevuse arendamiseks. Toon positiivse näitena välja Eesti juurtega kõrghariduse eksperdi Mari Elkeni (Norra) konsultatsioonid detsembris 2016.

Ressursid õppejõu arengu toetamiseks tulevad EKA eelarvest personalitöö ning EKA Loovkärje ja Edu Tegu- Ettevõtlusõppe programmi kaudu. Samuti taotleme lisarahastusi ja projekte.

Info EKA õppejõule tema professionaalse arengu toetamisest hõlmab dokumente (nt hindamise head tava) ning materjale, milleks on peaasjalikult kajastused toimunust.

Õppeprorektor Anne Pikkov

Kontaktid