ERASMUS+ ja NORDPLUS õppejõududele ja töötajatele

       

2019/20. õppeaasta sügissemestril võtame töötajate ja sissetulevate ekspertide taotlusi vastu jooksvalt, piisab korrektselt vormistatud dokumentide esitamisest. Kui teil on lisaküsimusi, palun helistage 6267 369 või kirjutage sandra.mell@artun.ee.
Alates 13.08.2019 tuleb koosseisulistel töötajatel reisipäringutega pöörduda artun@reisiekspert.ee 
Enne dokumentide esitamist veenduge palun, et lähetus vastaks programmi nõuetele.

Eesti Kunstiakadeemia töötajad saavad:
1. õpetada ERASMUS+ programmis Euroopa partnerülikoolides ja NORDPLUS programmide raames CIRRUS ja KUNO võrgustike kaudu (kohaldub õppejõududele, sh mittekoosseisulistele õppejõududele)
2. taotleda ERASMUS+ stipendiumi koolituseks Euroopas
3. osaleda ERASMUS+ üleilmses õpirändeprogrammis 

EKA eesmärk on võimaldada koolitust või õppetöö läbiviimist Euroopas kõigile akadeemia liikmetele. Kõigil osakondadel on õigus algatada koostöölepinguid endale sobivate partnerülikoolidega Euroopas ja üleilmselt.

Mida täpsemalt kujutab endast ERASMUS+, saab lugeda siit.
ERASMUS+ programmis osalemist koordineerib EKA välissuhete osakond.

Õppejõudude ja töötajate lähetuseks makstakse keskmiselt toetuseks 800 EUR. Täpne stipendiumisumma lepitakse kokku finantseerimislepingu allkirjastamisel. Abiks reisikorraldusel on EKA reisikorraldushanke juhis.


Partnerülikoolide nimekiri

Peale 31. oktoobrit ei ole võimalik Suurbritanniaga enam ERASMUS+ programmi vahetusi ellu viia (Brexiti tõttu).

Inspiratsiooni ERASMUS teemal:

Laura Kuusk, fotoosakonna dotsent
Piret Puppart, moedisaini professor
Triin Tint, moeosakonna magistrant
Koit Ojaliiv, EKA arhitektuuri osakonna vilistlane, KUU Arhitektid

Kui teile juba on eraldatud:

1. ERASMUS+ stipendium Euroopas õpetamiseks/koolitumiseks

ERASMUS+ programmis nõutud dokumendid vormistamise ajalises järjekorras:

Enne lähetust:
1. Enne lähetust täidetav kolmepoolselt allkirjastatud:

a) Tööplaan õpetamiseks: Mobility Agreement for Teaching
b) Tööplaan koolitumiseks: Mobility Agreement for Staff

Soovitav on võtta kõigepealt partnerilt allkiri dokumendile, seejärel see skaneerituna lisada digikonteinerisse ja allkirjastada. Seejärel lisada:

2. Finantseerimisleping
Allkirjastada ja saata need ühes digikonteineris: sandra.mell@artun.ee

3. Lähetuskorraldus, mis tuleb täita Webdesktopis. Kui te soovite lähetuse kulude katteks avanssi, tuleb see märkida ka lähetuskorraldusse. (Ei kohaldu mittekoosseisuliste töötajatele). Nii allkirjastatud tööplaan, kui finantseerimisleping tuleb WDs liita lähetuskorraldusega.
4. Kinnituskiri partnerülikoolilt või vastuvõtvalt organisatsioonilt koha peal lähetuses olla. Laadida see Webdesktopi lähetusaruande juurde ja tuua originaal välissuhete osakonda.

Pärast lähetust:
5. Lähetusaruanne Webdesktopis.
Lähetusaruandesse tuleb lisada reisidokumendid (piletid, pardakaardid, vajadusel ka teised kulusid tõendavad dokumendid).

6. Sisuaruanne Mobility Tool nimelises töökeskkonnas (e-kutse tagasiside aruannet täitma saadetakse portaali kaudu meiliga pärast lähetuse toimumist).

 

ERASMUS+ bilateraalsete lepingute tabel õppejõududele
Stipendiumide väljamaksmist reguleerib lisaks ERASMUS+ programmi nõuetele Eesti Kunstiakadeemia stipendiumite asutamise, määramise ja väljamaksmise kord

 

________

LISAKS: 

Stipendium tuleb töötajal vormistada lähetusena, ERASMUS+ stipendium ei pruugi kõiki lähetusega seotud kulusid katta.  Mittekoosseisuliste töötajate stipendiumidelt peame Eestis kehtiva maksusüsteemi alusel kinni tulumaksu, lähetust vormistada ei saa. 

Lähetuse kestus
Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 2 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Üheks töönädalaks peetakse siinkohal 5 tööpäeva. Kui õppejõud viibib lähetuses üle 5 tööpäeva, siis peab läbiviidava õppetöö maht olema proportsionaalselt jaotatud nende päevade vahel, mis ületavad 5 tööpäeva.

Vt ka lähetuseeskirja. 

Piirmäärad elamistoetusele.

Reisitoetuse määrad

 

ERASMUS+ vahemaade kalkulaator

2. ERASMUS+ üleilmse õpirände stipendium

ERASMUS+ programmis nõutud dokumendid vormistamise ajalises järjekorras:

Enne lähetust:
1. Enne lähetust täidetav kolmepoolselt allkirjastatud:

a) Tööplaan õpetamiseks: Mobility Agreement for Teaching
b) Tööplaan koolitumiseks: Mobility Agreement for Staff

c) Koha peale kaasa ka kinnituskiri partnerülikoolilt, kuhu märgitakse samad kuupäevad, mis on tööplaanis. See tuleb esitada koos lähetuse aruandega.

2. Finantseerimisleping

3. Lähetuskorraldus, mis tuleb täita Webdesktopis. Kui te soovite lähetuse kulude katteks avanssi, tuleb see märkida ka lähetuskorraldusse. (Ei kohaldu mittekoosseisuliste töötajatele)

Pärast lähetust:

4. Lähetusaruanne Webdesktopis.
Lähetusaruandesse tuleb lisada reisidokumendid (piletid, pardakaardid, vajadusel ka teised kulusid tõendavad dokumendid).
Mittekoosseisulistel õppejõududel tuleb meili teel edastada oma pardakaardid, piletid vms.
5. Sisuaruanne Mobility Tool nimelises töökeskkonnas (e-kutse tagasiside aruannet täitma saadetakse portaali kaudu meiliga pärast lähetuse toimumist).

 

ERASMUS+ bilateraalsete lepingute tabel õppejõududele
Stipendiumide väljamaksmist reguleerib lisaks ERASMUS+ programmi nõuetele Eesti Kunstiakadeemia stipendiumite asutamise, määramise ja väljamaksmise kord

 

________

LISAKS: 

Stipendium tuleb töötajal vormistada lähetusena, ERASMUS+ stipendium ei pruugi kõiki lähetusega seotud kulusid katta.  Mittekoosseisuliste töötajate stipendiumidelt peame Eestis kehtiva maksusüsteemi alusel kinni tulumaksu, lähetust vormistada ei saa. 

Lähetuse kestus
Õppejõudude, kõrgkooli töötajate ja sissetulevate koolitajate lähetus võib kesta minimaalselt 5 päeva (lisanduvad reisipäevad) ja maksimaalselt 2 kuud.

Õppejõudude lähetuste puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi minimaalselt 2 päeva ja pikemate lähetusperioodi puhul, ühe töönädala kohta. Üheks töönädalaks peetakse siinkohal 5 tööpäeva. Kui õppejõud viibib lähetuses üle 5 tööpäeva, siis peab läbiviidava õppetöö maht olema proportsionaalselt jaotatud nende päevade vahel, mis ületavad 5 tööpäeva.

Vt ka lähetuseeskirja. 

 

Piirmäärad elamistoetusele lepitakse kokku finantseerimislepingu allkirjastamise hetkel ja sõltuvad sihtriigist, kuhu stipendiaat suundub.

Reisitoetuse määrad*

 

* 2018. aasta projektis on 8000 km+ reisitoetus 1500 eurot.
ERASMUS+ vahemaade kalkulaator–  max reisitoetuse määra arvutamiseks.

3. Nordplus stipendium

EKA erialavõrgustike CIRRUS, Nordic-Baltic Academy of Architecture, KUNO või DAMA raames eraldatud stipendiumi väljamaksmise kohta lisainfo saamiseks pöörduge palun sandra.mell@artun.ee

CIRRUS Bergen workshop