Arhiiviteatis

Diplomi duplikaate väljastab õppeosakond (oppeosakond@artun.ee)

 

Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks väljastatakse arhiiviteatis (pensionid vms). Arhiiviteatise taotluse saab esitada e-posti aadressile sirli.aavik@artun.ee

või posti teel

Eesti Kunstiakadeemia

Põhja pst 7

Tallinn 10142

Arhiiviteatise taotlusel  märkida järgmised andmed:

• Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi (kui on, siis varasemad nimed)
• Telefoni nr, postiaadress või E-posti aadress, olenevalt kättesaamise viisist
• Teatist soovitakse õppimise/töötamise kohta või arhiivis leiduva dokumendi koopiat
• EKA-s (ERKI-s)  õppimise (eriala, õppevorm) aeg  või töötamise (ametikoht) aeg

Arhiiviteatisele vastatakse 30 päeva jooksul.