Antakse välja Jaan Holti nimeline stipendium

Jaan Holt’i stipendium Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala üliõpilasele

Jaan Holt’i stipendium on ellu kutsutud, et toetada igal aastal ühe EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala viimase kursuse eduka üliõpilase õpinguid, loomingulist tegevust ja enesearendamist. Sel aastal antakse stipendium välja esimest korda.

Stipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi:
– saavutama häid tulemusi õppetegevuses,
– ilmutama õpingutes aktiivsust, loomingulisust ning uudishimu,
– omandama uusi teadmisi ja oskusi.

Stipendiumi suurus on ligikaudu 1000 eurot.*

Tingimused stipendiumi taotlemiseks:
Stipendiumi määramisel on oluline magistritöö 1. semestri aktiivne osalus ning edukas ja inspireeriv esitlus 1. semestri viimasel vaheülevaatusel.
Magistritöö kõikide vaheülevaatuste materjalid peavad olema üles laetud Google Drive’i kausta (Toomas Tammise kureeritud kaust MAG 2019-2020), et komisjoni liikmed saaksid materjalidega tutvuda.

Taotlemiseks tuleb komisjonile esitada:
Kuni üheleheküljeline kirjeldus, mis avab magistritöö sisu ja teema olulisuse;
Elulookirjeldus (curriculum vitae).

Taotlused tuleb saata 10. jaanuariks 2020 aadressil arhitektuur@artun.ee.

Stipendiaadi valib välja EKA rektori moodustatud Jaan Holt’i stipendiumi määramise komisjon, kes teeb otsuse 17. jaanuariks.

Jaan Holt on Virginia Tech Washington-Alexandria arhitektuurikeskuse kauaaegne juht ja emeriitprofessor ning Eesti Kunstiakadeemia auliige. Holt on olnud pikaaegne Eesti arhitektuurihariduse toetaja, luues võimalused paljude meie arhitektide vahetusõpinguteks arhitektuurikeskuses alates 1992. aastast, kus on käinud õpetamas ja õppimas paljud kunstiakadeemia taustaga arhitektid.

* Täpne summa kujuneb vastavalt sellele, millised on stipendiumi finantseeringu vahendamisega kaasnevad kulud.

Jaga sõpradega:

Postitas Kadi Karine
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimineArhitektuuri­teaduskond