Arhitektoonika ja biodisain. EKA avatud akadeemia pakub vilistlastele erialast täiendusõpet

Algava aastaga stardivad EKA avatud akadeemias kaks innovaatilist kursust, mis sütitavad loovmõtlemise kastist välja ning annavad värsket hoogu loometegevusele. Avatud akadeemia on hea võimalus omandada täiendavaid erialaseid teadmisi EKA uues majas silmapaistvate juhendajate suunamisel.

Meie jaoks on oluline väärtus, et iga meie kursusel osaleja saaks vajalikul hulgal ka individuaalset juhendamist ning tagasisidet. Seetõttu on kurste grupisuurus piiratud kümne osalejaga. Registreerumine kestab kuni kohti jagub.


BIODISAINI ALGÕPE JÄTKUSUUTLIKUKS LOOMETEGEVUSEKS

Biodisain kui uus disaini diskursus on üha aktuaalsust ja populaarsust koguv loomemeetod, mis kätkeb endas jätkusuutlikku maailmavaadet ja nutikaid looduslikke materjaliloomevõtteid nagu näiteks materjalide kasvatamine või mikroorganismidega materjalide või esemete disainimise mõjutamine.

Biodisaini kursuse raames tutvutakse bio-põhiste disain-, ja autormaterjalidega. Kursus tutvustab ka ringmajandust ja biomaterjale osana jätkusuutlikust materjalikesksest loometegevusest, et osata hinnata materjalide keskkonnamõju disainiprotsessidele.

Kursuse jooksul tutvutakse biodisaini põhimõtete ning senise teooria ja praktikaga (disainimine vetikate, seente, bakterite ja pärmi abil) ning katsetatakse erinevaid eksperimentaalseid materjaliloome võtteid (nt erinevad bioplastid, looduslik värvimine jne).

Aeg: 16. jaanuarist kuni 23. aprillini neljapäeviti kell 18–21
Juhendajad: Kärt Ojavee Ph.D., Marie Vinter ja Annika Kaldoja
Hind: 580 eurot (sisaldab töövahendeid ja materjale, võimalik tasuda viie osamaksena)RAKENDUSLIK ARHITEKTOONIKA JA ANALÜÜSIMEETODID

Rakendusarhitektoonika ja analüüsi meetodid on pikk praktiline kursus, kus pannakse alused individualiseeritud arhitektoonilise protsessi võimalustele ning arendatakse vaatlus- ja analüüsioskusi. 

Kursus tutvustab arhitektuuri ja disaini kui arhitektoonilistel protsessidel rajanevaid kunstiliike ning, osutades arhitektoonilise protsessi päritoluseostele teoorias, kujundab võimalused arhitektuurse projekteerimise ja tootearendusprotsessi individualiseerimiseks, avades viimaste sisu, erinevuse ja päritoluseosed humanitaarteaduslikust, esteetilisest, aga ka tehnoloogilisest aspektist vaadelduna.

Osalema on oodatud arhitektuuri ja tööstusdisaini valdkonnast huvitatud. Vajalik on eelnev kunstnikukogemus, eelistatavalt akadeemiline rakenduskunstniku, disaineri või arhitekti haridus.

Aeg: 29. veebruarist kuni16. maini kell 10–13
Juhendaja: disainer, arhitekt ja õppejõud Aleksander Jakovlev
Hind: 400 eurot (võimalik tasuda viie osamaksena)

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia