“Arhitektuuri oskussõnastiku” koostamine ja publitseerimine

Laiapõhjalise, u 1100 mõistega (2000−3000 kirjet) illustreeritud Arhitektuuri oskussõnastiku (AOS) koostamine ja publitseerimine, millest kujuneks inseneridele, arhitektidele, kunstiteadlastele, konservaatoritele jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas. Koostatav terminikogu lihtsustab oluliselt nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täidab tühimiku eestikeelses teabekirjanduses ehituse ja arhitektuuri alal.

Projekti lõpptulemus on illustreeritud oskussõnastiku trükisena publitseerimine ja veebipõhine väljund Eesti Keele Instituudi terminibaasis term.eki.ee

Projekti vastutav täitja: Lilian Hansar

Projekti täitjad: Kristo Kooskora, Anneli Randla, Oliver Orro (muinsuskaitse ja konserveerimise osakond); Epp Lankots (kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut); Jaan Tiidemann (arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond); Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool); Jüri Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool); Heiki Pärdi (Eesti Vabaõhumuuseum)

Projekti kestus: 2015−2018

Rahastus: EKA, Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital

Vt ETISes

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud