Arhitektuuripärandi spetsialisti kutse taotlemine

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond võtab kuni 15.veebruarini vastu dokumente Arhitektuuripärandi spetsialisti kutse taotlemiseks (tasemed 7 ja 8).

Arhitektuuripärandi spetsialist tegeleb ehitiste (sh. ehitis-, tehnika-, tööstus- ja ajaloomälestiste) ja hoonestatud alade (sh. muinsuskaitsealade, miljööväärtuslike alade, rahvusparkide) uurimise, inventeerimise, kaitse tingimuste, eksperthinnangute, restaureerimiskontseptsioonide ja säilitamiskavade koostamisega ning nõustamise ja nimetatud tegevuste juhtimisega.

Kutsestandardiga kehtestatud kompetentsusnõuete kirjeldused leiab Kutsekoja kodulehelt:

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8

Täiendavat teavet Arhitektuuripärandi spetsialisti kutsete andmise korra, taotlemise eeltingimuste ning hindamiskriteeriumite kohta saab lugeda siit.

Lisainfo: maris.veeremae@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine