3D-modelleerimine ja renderdamine algajale

Kursus annab ülevaate 3D-modelleerimise viisidest tarkvara Blender abil. See on vabavaraline 3D- ja komposiitimistarkvara, mille funktsionaalsus on võrreldav tasuliste lahendustega.

Osalejad modelleerivad juhendaja abiga lihtsa objekti ja renderdavad selle kursuse jooksul omandatud võtteid kasutades. Kursuse lõpuks saab osaleja 3D-faili oma tööga, millest on tehtud ka renderdus.

Kursusele on oodatud need, kes pole varem 3D-modelleerimisega kokku puutunud, ent on kogenud arvutikasutajad, sest 3D-programmid on väga tehnilised. Neil, kelle jaoks on arvuti kasutamine veel veidi ebamugav või keeruline, võib ka 3D-programmi tundmaõppimine olla alustuseks liiga mahukas ülesanne. Töötakse Maci arvutitel.

https://www.blender.org/

http://i.imgur.com/XkJUC6T.jpg

Kava

  1. päev. Sissejuhatus programmi Blender ja kasutajaliidesega tutvumine
  2. päev. Modelleerimise alused ja meetodid
  3. päev. Stseeni seaded (valgus, kaamerad ja seaded)
  4. päev. Materjalid ja tekstuurid
  5. päev. Renderdamine
  6. päev. Iseseisev töö ja juhendamine
  7. päev. Iseseisev töö ja juhendamine
  8. päev. Simulatsioonid ja erinevad võtted (lühikesed simulatsioonid, animatsioonid, teksti kasutamine jms varieeruvate meetodite lühiülevaade)

Osaleja saab kursuselt kaasa eesti- ja ingliskeelsed materjalid.

Kursuse läbinu on tutvunud 3D-programmide levinuimate tehnikatega Blenderi näitel ning saanud algteadmised 3D-modelleerimisest, materjalidest ja visualiseerimisest.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Joakim Kuusemaa on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala. Ta on töötanud üle kümne aasta kujundaja ja 3D-graafikuna iduettevõtetes, kus ta on rakendanud oma 3D- ja muid erialaseid teadmisi.


 

Aeg: 1., 3., 8.,10., 15., 17., 22., 24. aprillil 2019 kell 18–20.30
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, ruum B307 (Eesti Kunstiakadeemia arvutiklass)
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Hind: 335 eurot
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine on lõppenud.

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia