3D-modelleerimine ja renderdamine algajatele

Kursus annab ülevaate 3D-modelleerimise viisidest 3D-vabavara Blender abil. Osalejad modelleerivad juhendaja abiga lihtsa objekti ja renderdavad selle kursuse jooksul omandatud võtteid kasutades. Kursuse lõpuks saab osaleja 3D-faili oma tööga, millest on tehtud ka renderdus. Blender on vabavaraline 3D- ja komposiitimistarkvara, mille funktsionaalsus on võrreldav tasuliste lahendustega. 

Kursusele on oodatud need, kes pole varem 3D-modelleerimisega kokku puutunud, ent on kogenud arvutikasutajad. 3D-programmid on nimelt väga tehnilised. Kelle jaoks on arvuti kasutamine veel veidi ebamugav või keeruline, sellele võib ka 3D-programmi tundmaõppimine olla alustuseks liiga mahukas ülesanne.

https://www.blender.org/
http://i.imgur.com/XkJUC6T.jpg

 

Kava

  1. päev. Sissejuhatus Blenderisse. Kasutajaliidese ülevaatus ja kiire sissejuhatus modelleerimisse
  2. päev. Modelleerimine. Modelleerime objekti, kasutades erinevaid tehnikaid
  3. päev. Visualiseerimine ja materjalid. Seame üles kaamera ja valime modelleeritud objektile materjalid
  4. päev. Renderdus ja eksport. Renderdame modelleeritud objekti ja uurime, millised võimalused on oma loomingu näitamiseks ja teistega jagamiseks veebis
  5. päev. Järeleaitamine-varutund. Kui aega on üle ja kõik tööd valmis, täidetakse tund renderdusdetailidega tutvumisega

Osaleja saab kursuselt kaasa salvestatud failid igas alampunktis ja videojuhendi, et vaadata protsess omal käel läbi (eesti/inglise keeles).

 

Kursuse läbinu

  • on tutvunud levinuimate tehnikatega 3D-programmides Blenderi näitel,
  • on saanud algteadmised 3D-modelleerimisest, materjalidest ja visualiseerimisest.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks ontehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Joakim Kuusemaa on lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala. Ta on rakendanud 3D- ja muid erialaseid teadmisi üle kümne aasta iduettevõtetes kujundaja ja 3D-graafikuna.

Aeg: 1., 6., 8., 13. ja 15. novembril 2018 kell 18–20.30 Koht: Põhja pst 7, Tallinn, ruum B307, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutietega.

Maht: 15 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 11 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 225 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud