Portfoolioõpe

Koolitus juhendab isikupärase portfoolio loomist;
Kirjeldab portfoolio ülesehitust;
Annab ülevaate portfoolio küljendus- ja trükipõhimõtetest Adobe InDesign tarkvara näitel;
Tutvustab programmide Adobe InDesign ja Photoshop tööpõhimõtteid ja kasutusvõimalusi;
Loob eeldused programmi kasutusvõimaluste rakendamiseks erialases töös;
Annab põhjalikud teadmised trüki ettevalmistusest.

Töövahenditeks on Adobe Indesign ning Adobe Photoshop. Koolitus toimub EKA arvutiklassis. Kohapeal töötamiseks on arvutid ning vajalikud programmid olemas.

Koolitus lõpeb arvestusega, milleks loodud portfoolio trükitakse ja millest valmib ka digitaalne esitlus.

Koolituse läbinu:

Omab ülevaadet küljenduspõhimõtetest;

Valdab Adobe InDesigni töövahendeid ning lisavõimalusi;

Oskab valida erinevate töövõtete seast sobiliku kindla ülesande teostamiseks;

Suudab kombineerida visuaali tekstidega;

Oskab kombineerida omavahel Adobe Illustratoris, Adobe Photoshopis loodud graafikat ja InDesignis loodud dokumente;
Oskab teostada Adobe InDesignis nii suure- kui ka väiksemahulisi küljendustöid ning tüpograafilisi ülesandeid;
Suudab luua Adobe InDesigni abil nii trükikõlbulikke PDF-e kui ka veebi jaoks sobilikke PDF-e;

Juhendaja: Eike Malva, EKA moedisain MA

Aeg: 11., 18., 30. oktoober, 6., 27. november, 4., 11., 18. detsember 2017

Kell: 17.30–19.00

Koht: Estonia pst. 7, ruum 544 (EKA arvutiklass)
Maht: 16 õppetundi (2 EAP)
Hind: 120 eurot

Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

EIKE MALVA_koolitus

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia