Adobe Illustratori e-kursus (I grupp)

NB! Kursus on täitunud. Registreeru Adobe Illustratori e-kursus (II grupp)

Kursusele on oodatud disainihuvilised või ettevõtjad, kes soovivad ise disainida ikoone, logo või lihtsamaid illustratsioone ja väiksemaid trükiseid. Kursus on kasulik ka disaini erialadele astuda soovijatele, et teha algust meediagraafika olulise töövahendi omandamisega.

 

Osalemise eelduseks on arvuti kasutamise baasoskus. Kursusel ei ole vaja varasemat Illustratori kasutamise kogemust. Kursuse läbimine eeldab suures osas iseseisvat õppimist õppevideote ja harjutuste abil ning selleks arvuti ja Illustratori kasutamise võimalust.

 

Kursus algab kõige lihtsamate kujunditega joonistamisest ning liigub edasi inspireerivate näidete varal graafika ja illustratsioonide maailma. Kursuse ülesanded on mitmekülgsed ja erineva raskusastmega, kõigile osalejatele leidub kursuse jooksul sobiv tase ja teema.

 

Vektorjoonistamise oskus tuleb kasuks, et oma loodut saaks kasutada nii trükis kui ka veebis. Adobe Illustrator on enimkasutatav vektorgraafika programm. Selle mitmekülgsed võimalused ja ühilduvus Adobe sarja teiste programmidega teeb Illustratori graafilise disaini asendamatuks töövahendiks.

 

Lisaks graafika disainimisele on Illustraatoris võimalik koostada väiksemahulisemaid trükiseid – koos joonistusvahenditega on olemas teksti töövahendid ning saab importida fotosid.

 

Õppemetoodika

E-kursuse õppematerjalideks on õppevideod, juhenditega harjutused ja konspektid. Harjutuste failid on A4-lehtedel, mis saab mugavamaks jälgimiseks välja printida. Nädala materjalid tehakse õpilasele kättesaadavaks iga nädala alguses. Kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti toimuvad videotunnid Zoomi keskkonnas.

 

Pärast nädala teema videote ja harjutuste iseseisvat läbimist toimub neljapäeval konsultatsioonitund neile, kel tekkis õppimise käigus küsimusi. Konsultatsioonitunni lõpus saavad õpilased nädala teemaga seotud iseseisva ülesande. Ülesanded tuleb esitada esmaspäevase videotunni alguseks. Esmaspäevases tunnis konsulteeritakse iseseisvaid töid ja vastatakse töö käigus tekkinud küsimustele.

 

Kava

 1. nädal. Esmane sissejuhatav Zoomi tund kursuse õppematerjalide ja Moodle’i kasutamise tutvustamiseks. Mis on vektorgraafika ja millal kasutada Illustratorit? Töökeskkonna ülevaade ja kohandamine. Joonistamine põhikujunditega ja nende kombineerimine piltmärgi disainimisel.
 2. nädal. Pen ja Curvature töövahendiga joonistamise harjutused. Punkti omaduste muutmine kujundite joonistamiseks. Illustratsioon ühe joonega.
 3. nädal. Erinevad värvisüsteemid ja värvipaleti korrastamine. Shape Builderi töövahend pindade värvimiseks. Geomeetriline illustratsioon näite järgi.
 4. nädal. Kihtide paneeli kasutamine töö hõlbustamiseks. Värviüleminekutega (gradient) ruumilisuse kujutamine.
 5. nädal. Joonistamise põhivõtete kordamine. Tähtede ja sümbolite kombineerimine, peidetud kujundi disainivõte.
 6. nädal. Sulatuse (blend) kasutamine kujunditest ja värvidest üleminekute saamiseks.

(Vaheaeg)

 1. nädal. Sulatuse (blend) ja efektide kombineerimine illustratsioonis.
 2. nädal. Mida peaks teadma pildi resolutsioonist? Fotode lisamise ja muutmise võimalused Illustratoris. Fotodest vektorjoonistuse saamine. Pilttähestik teksti, maski ja fotode kombineerimisega.
 3. nädal. Transform-töövahendid ja efektid mustripinna loomiseks.
 4. nädal. Dünaamilise värviefekti Live Paint kasutamine illustratsioonis. Recolor Artworki paneel disainist erinevate värvivariantide saamiseks. Mustrite salvestamine.
 5. nädal Erinevad joonte kujud, pildist ja ornamendist jooned.
 6. nädal. Tüpograafia põhitõed, teksti töövahendid ja lehekülgede haldamine.
 7. nädal. Teksti, fotode ja illustratsioonidega voldiku disain. Trükikõlbliku PDF-faili salvestamine.

 

Kursuse läbinu

 • Oskab kasutada ja kombineerida Illustratori töövahendeid vektorgraafikas illustratsiooni loomiseks
 • Haldab Illustratori värvipaletti
 • Kasutab illustratsioonis kujundite sulatusi, mustreid ja efekte
 • Teab, kuidas vektorjoonistust salvestada vajalikesse formaatidesse
 • Oskab kombineerida fotot vektorjoonistusega
 • Koostab Illustratoris lihtsama trükise

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestustööga. Arvestustööks on illustratsioon, mis on viimistletum ja loomingulisem kui tunniülesanded. Illustratsioonid esitatakse veebinäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja

Maris Lindoja on EKA interdistsiplinaarse multimeedia magister 2002. Maris on kogenud praktik nii disaineri kui ka õppejõuna. Ta on töötanud 30 aastat graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta kümme aastat õpetanud erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg
: 10. jaanuarist kuni 17. veebruarini ja 7. märtsist kuni 21. aprillini 2022 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 11–12.30
Koht: e-õpe, kontakttunnid toimuvad Zoomi keskkonnas
Maht: 52 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 52 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 3. jaanuarini 2022 või kuni osaluskohti jagub.
Hind: 630 eurot
Enne 3. jaanuari 2022 registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse 200 eurot, seejärel 8. jaanuariks  230 eurot ja 12. veebruariks 200 eurot.

Registreerun

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud