Adobe InDesign algajale

Kursus on mõeldud neile, kel on huvi disainida stiilse tüpograafia ja sisuka pildimaterjaliga väljaandeid. Kuigi InDesignis saab kujundada ka visiitkaarte, flaiereid ja voldikuid, on see mõeldud ennekõike mahukate väljaannete küljendamiseks. InDesignis on ülipõhjalikud teksti kujundamise võimalused ning juhtlehed layout’ide ja korduvate elementide haldamiseks. Objekti- ja tekstistiilid võimaldavad hoida ühtset disaini kogu mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses.

Peale InDesigni praktiliste töövõtete tutvustamise räägitakse kursusel kokkuvõtlikult kirjatüüpide laadist ja valikust, piltide ja teksti sobitamisest ning esmastest nõuetest trükistele.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks arvestustööna osa ajakirjast.

Kursus ei eelda InDesigniga töötamise kogemust.

Ligikaudne ajakava

1. päev. Sissejuhatus InDesigni. Töökeskkond ja juhtlehtede kasutamine

2. päev. Pildid ja värvid InDesignis. Ajakirja kaane kujundamine

3. päev. Fondivaliku ja küljendamise olulised „pisiasjad“. Artikli teksti paigutamine

4. päev. Piltide ja illustratsioonide sidumine tekstiga. Stiilide määramine ja kasutamine

5. päev. Mitme faili sidumine üheks väljaandeks raamatu failiga. Lihtsam interaktiivsus ja raamatu sisukord

6. päev. Iseseisev töö ajakirjaga

Osalejate huve ja oskusi arvestades saab ajakavas olevaid teemasid täpsustada.

Kursuse läbinu

  • on saanud ülevaate Adobe InDesigni võimalustest
  • on tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
  • oskab luua pilkupüüdvat küljendit (ingl layout)
  • oskab kasutada juhtlehti ja määrata stiile
  • oskab eksportida erinevaid PDF-faile

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisu on ülesande lahendamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Maris Lindoja on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias graafilises disainis ja interaktiivses multimeedias. 30 aastat kogemust graafilise disainerina ja üle 20 aasta arvutigraafikuna. Eesti Kunstiakadeemias on ta seitse aastat õpetanud kasutama erinevaid graafikaprogramme ja juhendanud disainikursuseid.

Maris Lindoja: „Disainerina tegelen logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga.Minu kursuste ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetan seda, kuidas olen ise programme omandanud ja kuidas kasutan neid igapäevatöös.“

Aeg: 19., 21., 26., 28. november ja 3., 5. detsember 2018 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, ruum A407, Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis, mis on varustatud mac-tüüpi arvutitega.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 335 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia