Akadeemiline joonistamine

Akadeemilise joonistamise kursusel võetakse luubi alla joonistamise sõnavara ja põhitõed. Õpitakse vaatama, võrdlema ja mõtestama asju meie ümber joonistamise keeles, rikastub ideede ja eneseväljenduse sõnavara. Töötatakse läbi natuurist kujutamise põhiteadmised, mida saab edaspidi rakendada igasuguse loomingulise töö aluse või osakomponendina. Kursusele on oodatud kõik, kes tunnevad huvi joonistamise vastu või soovivad end täiendada.

Kursusel õpitakse kujutama kolmemõõtmelisi objekte kahemõõtmelisel paberipinnal. Vaadeldakse proportsioone, hele-tumedusi, teose fookust ja kujutatava iseloomulikke jooni. Klassikalised ülesanded vahelduvad mängulisemate tehnika- ja joonekatsetustega. Võetakse läbi erinevaid jälgi jätvad töövahendid. Intensiivsete kontakttundide käigus liigutakse suurtest lihtsatest vormidest keerukama modellijoonistuseni.

Kursuse läbinu on võimeline konstrueerima ruumi, asju ja inimesi. Õpitakse kasutama suurt paberiformaati, pehmeid ja teravaid, kuivi ja märgi joonistusvahendeid.

Kava

1. päev. Geomeetrilised objektid, must-valge söejoonistus; kontrast, vormiillusioon paberil, vormide konstrueerimine.

2. päev. Esemete etüüdid, uuriv pliiatsijoon, tušš, grafiit; karakteersus, emotsionaalsus, narratiiv.

3. päev. Ruumivaade, perspektiiv, harilik pliiats.

4. päev. Looduslikud ornamendid ja tekstuurid. Mitmed harjutused ja võtted; värvilised paberid, erinevad töövahendid.

5. päev. Natüürmort, värvilised pliiatsid; tekstuurid ja värvipinnad, ruumilisus, draperii.

6. päev. Natüürmordi joonistamine jätkub, pikaajaline joonistus.

7. päev. Anatoomiline joonistamine – autoportree; inimese proportsioonid, näo konstrueerimine.

8. päev. Anatoomiline joonistamine – käed, erinevad vaated.

9. päev. Figuraalne modellijoonistus; kompositsioon, karakteersus.

10. päev. Modellijoonistus, erinevad lühemad asendid, erinevad vahendid. Kursusetöö ülevaatus.

Kursuse läbinu

  • oskab rakendada erinevaid joonistusvahendeid ja eksperimenteerib vabalt kunstimaterjalidega
  • on saanud akadeemilisi teadmisi objektide ja inimese kujutamisest
  • analüüsib joonistuskeeles, otsib ümbritsevas iseloomulikke jooni, fokuseerib kujutamisel valikuliselt olulisele
  • suudab tabada kujutatava väikseid nüansse ja „tõlkida“ need joone- ja toonikeelde

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud joonistuste esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini eriala doktoriõppes.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.Aeg
:  3. märtsist kuni 5. maini 2022 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 24. veebruarini või kuni kohti jätkub
Hind: 390 eurot
Enne 17. veebruari registreerudes on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumistasu 190 eurot, 22. veebruariks 200 eurot.

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia