Akti­joonistus

Akti joonistamise kursus on mõeldud neile, kes tunnevad huvi joonistamise ning inimkeha tundma õppimise ja kujutamise vastu. Kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst, mille käigus saab osaleja ülevaate joonistusvahenditest ja inimkeha kujutamise spetsiifikast koos keha anatoomilise analüüsiga.

Teoorialoengutes räägitakse inimkeha kujutamisest kunstis ja analüüsitakse aktipoose. Sellele järgneb praktika, kus õpitakse kujutama akti erinevate joonistustehnikate ning nii nais- kui ka meesmodellide abil.

Kava

1. päev. Lühiajalised joonistused. Krokii, eskiis ja visand. Mõisted ja näited
2. päev. Pikaajaline seisev akt. Konstruktsioon
3. päev. Lamav akt. Erootiline lähenemine
4. päev. Erinevate materjalide kasutamine – tušš, süsi jm
5. päev. Rasked rakursid. Deformatsioon, stilisatsioon

Õppemetoodika

Igal kohtumisel on sarnane ülesehitus: teoreetiline osa, millele järgneb modelli joonistamine natuuris.

Kursuse läbinu

  • oskab teha visandeid ja põhjalikke töid erinevates joonistustehnikates
  • oskab kujutada akti erinevates poosides
  • oskab valida vahendeid soovitud tulemuseni jõudmiseks

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Paberid, pliiatsid, söed, tuši jm võtab osaleja ise kaasa.

Juhendaja

Maiu Rõõmus on lõpetanud 1978. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi stsenograafia eriala. Ta on Eesti Kunstiakadeemia anatoomilise joonistamise õppejõud ja stilist.Aeg
: 4. mai kuni 1. juuni 2020 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Hind: 230 eurot
Võimalik tasuda ka kolme osamaksena: 45 eurot registreerumisel ning 25. aprilliks 93 eurot ja 23. maiks 92 eurot
Registreerumine: kuni 27. aprill 2020
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia