Biodisaini algõpe jätkusuut­likuks loome­tegevuseks

Biodisaini algtõdesid tutvustavale kursusele on oodatud kõik biodisainist ja uutest jätkusuutlikest disainivõtetest huvitunud inimesed. Kursus tutvustab ja rakendab biodisaini kui uue loomepraktika kontseptsiooni, põhimõtteid ja väljundeid.

Biodisain kui uus disaini diskursus on üha aktuaalsust ja populaarsust koguv loomemeetod, mis kätkeb endas jätkusuutlikku maailmavaadet ja nutikaid looduslikke materjaliloomevõtteid (nagu näiteks materjalide kasvatamine või mikroorganismidega materjalide või esemete disainimise mõjutamine).

Biodisaini kursuse raames tutvutakse bio-põhiste disain-, ja autormaterjalidega. Kursus tutvustab ka ringmajandust ja biomaterjale osana jätkusuutlikust materjalikesksest loometegevusest, et osata hinnata materjalide keskkonnamõju disainiprotsessidele.

Kursuse jooksul tutvutakse biodisaini põhimõtete ning senise teooria ja praktikaga (disainimine vetikate, seente, bakterite ja pärmi abil) ning katsetatakse erinevaid eksperimentaalseid materjaliloome võtteid (nt erinevad bioplastid, looduslik värvimine jne).

Kava

Õppetöö jaguneb kolmeks etapiks:

  • Sissejuhatus biodisaini, ringmajandusse, autorimaterjalidesse. Erinevate materjaliloometehnikate tutvustamine, näited ja arutelu grupis
  • Osalejate esimeste ideede analüüs
  • Erinevate biomaterjalide valmistamine ja katsetamine (bioplast, looduslikud komposiidid) ja materjalide rakendamine ringmajandusel põhinevates strateegiates
  • Õpimappide arendamine
  • Õpimapi viimistlemine ja näituse koostamine

Kursuse läbinu

  • on pädev rakendama biodsaini põhimõtteid oma loomepraktikas
  • omab ülevaadet disain- ja biomaterjalide loomise põhimõtetest ning seni tehtud töödest
  • oskab hinnata erinevate disainis kasutatavate materjalide mõju keskkonnale
  • teab ringmajanduse põhimõtteid ja oskab edaspidi neid oma töös rakendada

Vajalikud materjalid: looduslikud kangad ning baastoorained (nt želatiin, agar, jahu, glütserool, tärklis, toiduainejäägid, äädikas, teeseene alge, toiduainejäägid, kergemad turvalised kemikaalid jm) on kohapeal olemas.

Juhendajad Marie Vinter, kes on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi 2017. aastal, Annika Kaldoja, kes on omandanud Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi 2016. aastal ja Kärt Ojavee, EKA vanemteadur, kes on omandanud Eesti Kunstiakadeemias doktorikraadi 2013. aastal. Kolmekesi on nad loonud Stuudio Aine, mille uurimuslik loometöö keskendub keskkonnatundlikele materjalidele, materjalialasele teavitustööle ja valdkondadeülese võrgustiku loomisele. Stuudio on edasiarendus Eesti Kunstiakadeemias ühiselt välja töötatud bio-põhistele materjalidele keskendunud õppeainest.

 

Aeg: 16. jaanuarist kuni 23. aprillini neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia tekstiiliosakonna trükiruum D502
Maht: 60 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 156 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (6 EAP)
Hind: 580 eurot (sisaldab töövahendeid ja materjale)
Võimalik tasuda ka viie osamaksena: 45 eurot registreerimistasu, seejärel 11. jaanuariks 134 eurot, 8. veebruariks 134 eurot, 7. märtsiks 134 eurot ja 4. aprilliks 133 eurot.

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine on lõppenud

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia