Canva kujundus­programmi e-kursus

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Kursusel õpitakse kasutama kujundustarkvara Canva tasuta versiooni ning looma pilkupüüdvat graafikat ja infomaterjale sotsiaalmeedia või trüki jaoks. Kursusel õpitut saab edukalt rakendada enda toote või teenuse turundamisel, ettekannete jm esitlusmaterjalide loomisel, kutsete ja postrite ning teiste infomaterjalide kujundamisel.

Kursus on suunatud kõigile, kes loovad ning jagavad visuaalset infot, kuid veel ei soovi või ei vaja keerulisemaid kujundusprogramme – näiteks turundajatele, sotsiaalmeediahalduritele, kontoritöötajatele, ettevõtjatele ja õpetajatele.

Praktiliste näidete ja ülesannete abil saavad osalejad esmaseid teadmisi hea disaini põhimõtetest ning veebi- ja trükifailide spetsiifikast. Räägitakse ka, kuidas leida veebist kujunduste tegemiseks vajalikke pilte, kirjastiile ja graafikat ning millistel tingimustel neid tohib kasutada.

Kava
1. päev. Sissejuhatus, ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil. Millised failid veebi, millised trükki. Kust saada inspiratsiooni ja materjale kujunduste loomiseks. Ülesanne: postitus sotsiaalmeediasse.
2. päev. Värviteooria, värvid kujunduses, värv veebis ja trükis. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemise võimalused Canvas. Ülesanne: poster või flaier.
3. päev. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Ülesanne: visiitkaart ja/või CV.
4. päev. Infograafika ja presentatsiooni kujundus. Kompositsioon. Ülesanne: slaidiettekande või lihtsa veebilehekülje (landing page) kujundus.
5. päev. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. Tasuta vs tasuline Canva. Canva mobiilile. Autoriõigused ja Canva. Küsimused ja vastused. Ülesanne: kokkuleppel õpilastega.

Kursuse sisu võib vastavalt osalejate oskustele ja huvidele varieeruda.

Vajalikud töövahendid
Veebitunnis osalemiseks on vaja arvutit, interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni.

Õppemetoodika
Kursus toimub kaugõppena: loeng ja arutelud Zoomis, ülesannete esitamine Moodles.

Kursuse läbinu

  • teab, millised failid sobivad veebi ja millised trükki, ning oskab valida sobiva failiformaadi
  • leiab veebist kujunduse loomiseks vajalikke materjale (pildid, kirjastiilid, elemendid) ning on teadlik kasutuslitsentsidest tulenevatest piirangutest
  • kombineerib kujunduses pilte, värve, teksti ja animeeritud elemente, kasutades teadmisi värviteooriast ja tüpograafiast
  • oskab kasutada Canva kujundusprogrammi asjatundlikult, et kujundada veebigraafikat ja lihtsamaid trükiseid

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on vaja veebitundides osaleda ja esitada tunniülesanded Moodle keskkonnas. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Eva Labotkin on omandanud Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi. Ta töötab alates 2007. aastast kujundaja ja kunstnikuna ning õpetab Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonnas ja avatud akadeemias kujundusprogrammide kasutamist.

________________________________

Aeg: 17. maist kuni 14. juunini 2021 esmaspäeviti kell 10.30– 12.30
Koht: veebipõhine, Zoomi keskkonnas
Maht: 10 akadeemilist tundi loenguid ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Hind: 120 eurot
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. maini või kuni kohti jätkub

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia