Canva kujundusprogrammi põhikursus algajale

Kursusel õpitakse kasutama kujundustarkvara Canva tasuta versiooni ja looma pilkupüüdvat graafikat ja infomaterjale sotsiaalmeedia või trüki jaoks. Kursusel õpitut saab edukalt rakendada enda toote või teenuse turundamisel, ettekannete jm esitlusmaterjalide loomisel, kutsete ja postrite ning teiste kõikvõimalike infomaterjalide kujundamisel.

Kursus on suunatud kõigile, kes igapäevaselt loovad ning jagavad visuaalset infot, kuid veel ei soovi või ei vaja keerulisemaid kujundusprogramme. Näiteks turundajatele, sotsiaalmeediahalduritele, kontoritöötajatele, ettevõtjatele ja õpetajatele. 

Praktiliste näidete ja ülesannete abil saavad osalejad esmaseid teadmisi hea disaini põhimõtetest ning veebi- ja trükifailide spetsiifikast. Räägitakse ka, kuidas leida veebist kujunduste tegemiseks vajalikke pilte, kirjastiile ja graafikat ning millistel tingimustel neid kasutada tohib.

Kava

  1. päev. Sissejuhatus, ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil. Millised failid veebi, millised trükki. Kust saada inspiratsiooni ja materjale kujunduste loomiseks. Ülesanne: Facebooki päis ja postitus.
  2. päev. Värviteooria, värvid kujunduses, värv veebis ja trükis. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemise võimalused Canvas. Ülesanne: poster või flaier.
  3. päev. Teksti kasutamine, kirjastiili valik. Tekstikujunduse võimalused Canvas. Ülesanne: logo, visiitkaart ja CV.
  4. päev. Infograafika ja fototöötluse võimalused. Kompositsioon. Ülesanne: pdf infovoldiku või slaidiettekande kujundus.
  5. päev. Animatsiooni ja video võimalused Canvas. Tasuta vs tasuline Canva. Canva mobiilile. Küsimused ja vastused. Ülesanne: kokkuleppel õpilastega.

 Kursuse sisu võib vastavalt osalejate oskustele ja huvidele varieeruda.

Õppemetoodika

Kursus toimub veebipõhiselt online Zoom keskkonnas. Kursuse käigus teostavad osalejad erinevaid kujundusülesandeid, millele saavad juhendajapoolse tagasiside.

Kursuse läbinu

  • teab, millised failid sobivad veebi ja millised trükki ning oskab valida sobiva failiformaadi
  • leiab veebist kujunduse loomiseks vajalikke materjale (pildid, kirjastiilid, elemendid) ning on teadlik erinevatest kasutuslitsentsidest tulenevatest piirangutest
  • kombineerib kujunduses pilte, värve, teksti ja animeeritud elemente, kasutades teadmisi värviteooriast ja tüpograafiast
  • oskab kasutada Canva kujundusprogrammi asjatundlikult, et kujundada veebigraafikat ja trükiseid

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on saamiseks on vajalik osalemine Zoomi veebiloengutes ja iseseisvate ülesannete õigeaegne esitamine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja 

Eva Labotkin on omandanud Eesti Kunstiakadeemias 2011. aastal interdistsiplinaarsete kunstide magistrikraadi. Ta töötab alates 2007. aastast kujundaja ja kunstnikuna ning õpetab Eesti Kunstiakadeemias fotograafia osakonnas ja avatud akadeemias kujundusprogrammide kasutamist.


 

Aeg: 20., 22., 25., 27., 29. mai 2020 kell 18-19.30
Koht: juhendatud õpe toimub Zoomi keskkonnas
Maht: 10 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 13. mai 2020
Hind: 140 eurot

Registreerun

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia