Disaini eelakadeemia

Disaini eelakadeemia eesmärk on tutvustada EKA disainiteaduskonna erialasid, murdes müüte ja näidates sisu.

Eelakadeemia koosneb kahest osast. Neid on võimalik läbida ka eraldi, st esimene osa ei kohusta läbima teist ja teise osa läbimise eelduseks ei ole esimene.

Esimene osa „Mõeldud, mõeldud . . .“ hõlmab teaduskonna kõikide erialade ühisosa, avades osalejale disaineri mõtteviisi ja eriala toetavaid põhioskusi. Tutvustatakse üldisemalt disaini, sh tänapäeva disaini probleeme (sissejuhatus disaini), saadakse aimu kompositsiooni olemuslikust vajadusest (kompositsioon), proovitakse kasutada pliiatsit kui kommunikatsioonivahendit (joonistamine ja visandamine) ning õpitakse oma töid ja mõtteid esitlema.

Disaini eelakadeemia esimene osa lõpeb EKA lahtiste uste päeval, kus on võimalik osaleda teaduskonna osakondi tutvustava ekskursioonil. Eelakadeemias osalejatega saavad sel päeval liituda lahtiste uste päeva külalised.

Erialadega tutvumise järel valivad disaini eelakadeemias osalejad endale eelakadeemia teise osa „. . . mõeldud, tehtud“ erialamooduli(d). Erialamoodulites saavad osaleda ka need, kes mingil põhjusel esimeses osas ei osalenud.

 

DISAINI EELAKADEEMIA I OSA „MÕELDUD, MÕELDUD . . .“

… käsitleb erialaüleseid teadmisi ja oskusi, mis on kõigi disainiteaduskonna erialade aluseks.

 

ÕPIVÄLJUNDID 

Kursuse tulemusel õppija

 • on kogenud disainiteaduskonna akadeemilist kultuuri ja selle eripära;
 • on võimeline saama aru talle esitatud ülesandest ja aimama selle soovituslikku tulemit;
 • mõistab senisest täpsemalt disaini mõtteviisi, disainivaldkonna olemust ning tähtsust tänapäeva kultuuri- ja majandusruumis;
 • on suuteline visandama oma ideid ja mõtteid ning esitlema neid arusaadavalt laiemale publikule.

 

AJAKAVA

Kuupäev Kellaaeg Tunni teema Juhendaja
27.01 10–17 Sissejuhatus disaini Merike Rehepapp
3.02 10–17 Kompositsioon Aleksander Jakovlev
10.02 10–17 Joonistamine Siim Jesper Varblane ja Frida Jõe (kaks eraldi gruppi)
17.02 10–17 Kommunikatsioon ja esitlus: töötuba (6 at) Hindamine (2 at) Merike Rehepapp
1.03 selgub Ekskursioon osakondades Merike Rehepapp

 

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

AEG, KOHT, MAHT JA HIND

Aeg: 27. jaanuarist kuni 1. märtsini 2018 igal laupäeval kl 10–17 (v.a 24. veebruaril)

Koht: Eesti Kunstiakadeemia Suur Kloostri tänav 11 õppehoones ruumis S-104

Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet, 2 akadeemilist tundi ekskursiooni avatud uste päeval ja 18 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb arvestusega, arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus. 2 EAP,

Hind: 160 eurot, alla 21aastastele 95 eurot

 

JUHENDAJAD

Dotsent Merike Rehepapp (kunstide magister, EKA 2011), Aleksander Jakovlev (kunstnik-konstruktor, MA-tase; Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 1984), Siim Jesper Varblane (EKA tootedisaini üliõpilane), Frida Jõe (EKA moedisaini BA, 2017; ERKI Moeshow võitja 2017).

 

ÕPPEKAVARÜHM

Moe-, sise- ja tööstusdisain

 

REGISTREERIMINE

Disaini eelakadeemia I osa grupp on täitunud!

 

DISAINI EELAKADEEMIA II OSA „. . .  MÕELDUD, TEHTUD“

. . .  koosneb erialamoodulitest disainiteaduskonna osakondades ja lõpeb esitlusega.

Erialamoodulid mahuga à 8 akadeemilist tundi annavad süvendatud ülevaate erialastest oskustest ja tegevustest. Erialamooduleid võib osaleja valida nii mitu, kui on huvi.

Erialaosakondades tekib eelakadeemias osalejal selgem arusaam eriala olemusest ja haridusest ehk sellest, kelleks õpitakse ja kuidas valitud eriala teadmisi ja oskusi tänapäeval rakendatakse. Samuti saavad osalejad teavet EKA sisseastumiseksamite ja edasiõppimisvõimaluste kohta.

Eelakadeemia teise osaga on võimalik liituda ka esimest osa läbimata, näiteks osaledes lahtiste uste päeva ekskursioonil või lihtsalt väljastpoolt.

ÕPIVÄLJUNDID 

Kursuse tulemusel õppija:

 • on näinud erialavaldkonna argipäeva, kogenud selleks vajalikku erialast mõtteviisi ja tegevusi.

Ühe mooduli aeg, koht, maht ja hind

Aeg: laupäeval kl 10–17 (alates 10. märtsist 2018)

Koht: Eesti Kunstiakadeemia õppehoonetes

Maht: üks moodul 8 akadeemilist tundi

Hind: 40 eurot, alla 21aastastele 25 eurot

Disaini eelakadeemia erialamoodulid 2017/2018. õa kevadsemestril

 • Keraamika, 10. märts
 • Moedisain, 17. märts, lisagrupp 24. märtsil
 • Tootedisain, 24. märts
 • Tekstiilidisain, 7. aprill
 • Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, 14. aprill
 • Ehte- ja sepakunst, 21. aprill
 • Klaasikunst ja -disain, 28. aprill
 • Graafiline disain, 5. mai. NB! Avasime 5. mail lisagrupi!

Vaata lähemalt erialamoodulite kohta SIIT

Registreeri SIIN

Info tel +37259199496 või e-postil koolitus@artun.ee

 

fb cover

Postitas Kristiina Krabi

Viimati muudetud

Avatud akadeemia