Disaini töötuba noortele

NB! Grupp on täitunud
Töötuba on mõeldud noortele, kellel on huvi disaini vastu, kuid ei ole ise veel sellega otseselt kokku puutunud. Kolme päeva tulemusel saab osaleja ülevaate erinevatest disaini rakendusvõimalustest – nii esemelises kui digitaalses formaadis. Suurem fookus on suunatud toodete loomisele, kuid enne seda tegeleme kompositsiooniliste elementidega. Töötuba toimub kolme päeva vältel, kus iga päev käsitleme erinevat teemat.

Eesmärgiks on näidata disaini erikülgi ja võimalusi ning, kuidas oma loovust enda jaoks tööle panna.

18.06  Kompositsioon

 

Vaatleme teoseid kui osakesi loovast protsessist, mis eelneb disaineri poolt toote loomisele.

Arendame isiklikku käekirja kompositsiooni loomisel ja selle rakendamist disaini erivaldkondades. Esimese päeva jooksul loome teosed, mis on järgmise päeva sisendiks.

19.06  Digitaalne toode

Digitoote loomisel kasutame mugavat prototüüpimisel kasutatavat rakendust, mille abil kujundame oma esmased digi-portfooliod. Uurime põhjuseid, miks disainerid mängivad olulist rolli digitaalsete toodete loomisel. Portfoolio sisuks on eelnevalt valminud teosed.

20.06  Esemeline toode

Esemelise toote loomisel käime läbi meetodid kuidas enda visiooni ja ideed kirjeldada ning ellu viia. Räägime parameetritest, millega tuleks toote loomisel arvestada. Analüüsime brände ja uurime neile omaseid tunnusjooni. Loome esmased fotoaparaadi prototüübid, lähtudes brändi karakteristikast ning kasutajast.

Osalejad: 14–17 a noored

Juhendaja Siim-Jesper Varblaneon Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini bakalaureuse 3. kursuse üliõpilane, kes on juhendanud mitmeid disaini eelakadeemia töötube. Siim-Jesper võitis 2018. kevadel Cleveroni auhinna droonidele parima keskkonnasäästliku pakiveomooduli loomise eest.

Aeg: 18., 19. 20. juunil 2018 kl 11–13.15
Koht: ruum 252, Estonia pst. 7, Tallinn
Maht: 9 akadeemilist tundi
Hind:  65 eurot

 

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia