Arhitektuuri­joonistamise kiirkursus

Joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Viie päeva jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega.

Kiirkursusel käsitletakse ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid. Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid.

Vajalikud materjalid: joonistusvahendid (pliiatsid, markerid, pastakad ja süsi) ning A1-mõõdus kare paber (mitte vatman). Need võtab osaleja ise kaasa.

 

Kursuse läbinu

  • on omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
  • on saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse
  • on saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Matti Pärk on EKA joonistamise õppejõud juba alates aastast 1984. Ta juhendab ka EKA arhitektuuriteaduskonna üliõpilaste joonistuskursust ja sisseastumiseksami joonistusülesannet. Ta on aktiivne illustrator ja kujundaja. Talle meeldib maketeerida, kujundada ja illustreerida teatmekirjandust, ilukirjandust, luulekogusid.


 

Aeg: I grupp: 7. maist kuni 21. maini 2019 teisipäeviti ja reedeti kell 17–20 / II grupp:  4. aprillist kuni 9. maini 2019 neljapäeviti kell 18–20.15
Koht: I grupp: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A205 / II grupp: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A205
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: Hind 100 eurot, alla 21-aastasele 60 eurot
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun kursusele

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia