Eluruumide kavandamise algõpe

NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

 

Kursusel tutvutakse eluruumi sisearhitektuuri projekteerimise olulisemate aspektidega – ruumiplaneering, valgustuslahendus, eritellimusmööbli vajadus, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine.

 

Kursus annab ettekujutuse ja esmased teadmised projekteerimise erinevatest osadest, sisearhitektuuri projekti vormistamisest, eluruumide planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, valgustuslahendustest, sanitaartehnilistest lahendustest ja tehnoloogilistest seostest eluruumides.

 

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on eluruumid, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi eluruumide eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

 

Kava

Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja väljapakutud eluruumide alusprojektiga. Osaleja peab vajaduse korral enda valitud alusprojekti mõõdistama

Töötatakse välja eluruumide sisearhitektuuri projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile

Töötatakse välja sobiv ruumiplaneering, sisustuse paigutus ja valgustuslahendused

Töötatakse välja esteetiline kontseptsioon, valitakse viimistlusmaterjalid, sisustustooted, valgustid jmt

Lahendatakse eskiisina vajalik eritellimusmööbel

 

Õppemetoodika

Esimesel kohtumisel toimub sissejuhatav loeng aruteluna. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajadustel ja/või huvidel põhinev personaalne lähteülesanne, jagatakse esmane abistav õppematerjal. Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

 

Kursuse läbinu

  • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning teab nende teostamise loogikat ja reegleid
  • mõistab eluruumide üldisi kujundus- ja planeerimispõhimõtteid
  • mõistab eluruumide esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning seoseid
  • omab ülevaadet eluruumide põhilistest siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
  • omab ülevaadet eluruumide valgustuspõhimõtetest
  • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema
  • oskab eskiisprojekti siduda ühtseks tervikuks

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde eksponeerimise, osalejate esitlused ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjalid

Joonestamiseks: A3-formaadis koopiapaber, mehaaniline harilik pliiats, pehme kustukumm, Uni Pin tindipliiatsid (must, erineva jämedusega), läbipaistev joonlaud pikkusega 40–50 cm, läbipaistev kolmnurkjoonlaud, sirkel (pliiatsihoidjaga).

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepivad juhendaja ja kursusel osalejad kokku kursuse lõpus.

Isiklik sülearvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

 

Juhendaja

Elisa Vanaselja on omandanud 2013. aastal Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi ning 2015. aastal Rootsi juhtivas kunstiülikoolis Konstfack magistrikraadi sisearhitektuuri ja mööblidisaini erialal. Erialase tööga alustas ta Stockholmis, Rootsis juba õpingute ajal ning on erinevates Rootsi sisearhitektuuribüroodes ruumiloomega tegelenud 7 aastat. Elisa erialane kogemustepagas on rahvusvaheline ja lai – maailma juhtivatest organisatsioonidest eraklientideni välja. Tänaseks on ta tagasi Eestis ning juhib oma sisearhitektuuribürood East Studios OÜ, kus töötab ka ise sisearhitekti ja mööblidisainerina.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus lükata õpe edasi või viia veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg
: 7. märtsist kuni 9. maini 2022 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A301
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 28. veebruarini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 380 eurot
Enne 21. veebruari regiseerudes on võimalik tasuda osamaksetena: 200 eurot registreerumisel ning 26. veebruariks 180 eurot.

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia