Ettevõtluse alused disaineritele

Eesti loomemajanduse uuringud näitavad, et disainivaldkonnas on järjest kasvamas mikro- ja väikeettevõtete süsteem. Kursus soovibki anda disaineritele kontseptuaalse arusaama ärimudelist ja luua alus äriplaani koostamiseks. “Ettevõtluse alused disaineritele” raames käiakse läbi protsess äriidee leidmisest ja defineerimisest kuni äriplaani mudeli loomiseni. 

Kursuse eesmärgiks on anda kontseptuaalne arusaam ettevõtte ärimudelist ja äriplaanist. Kujundada arusaam äriidee defineerimisest, ärimudeli loomisest ning nende seostamisest äriplaaniga nii teoorias kui ka praktikas. Kogu kursus on ülesehitatud seminarivormis, et pidevalt kas iseseisvalt või grupis tegeleda ärimudeli väljatöötamisega ja selle esitlemisega. Seeläbi õpib kursuse läbinu ka oma ärimudelit avalikult esitlema. Kursuse raames kohtutakse kuus korda, lisaks seminaridele tuleb osalejatel oma ärimudeli valmistamiseks läbi viia erinevaid iseseisvaid ülesandeid.

 

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Ärimudeli kontseptsioon
 • Äriidee defineerimine
 • Kliendi olemuse ja kliendi vajaduste mõistmine
 • Ärimudeli kirjeldamine ja modelleerimine
 • Väärtuspakkumise kirjeldamine ja modelleerimine
 • Ärimudeli komponendid: turukommunikatsioon, jaotus, hind, arveldamine
 • Äriplaani olemus ja sisu

 

Kursuse läbinu:

 • Teab, mis on äriidee ja oskab seda defineerida
 • Mõistab, kuidas tuvastada ja kaardistada klienti ja kliendi vajadusi
 • Mõistab ja oskab tuvastada väärtuspakkumise ja seda adekvaatselt kirjeldada
 • Oskab kirjeldada ja modelleerida ärimudeleid
 • Oskab ärimudelit avalikult esitleda
 • Tunneb äriplaani olemust ja sisu ning oskab seda koostada ning esitleda

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse jooksul tehtud töö esitlus. Arvestusele pääsemise eelduseks on vähemalt 80% tundides osalemine. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Sven Idarand on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe  ettevõttemajanduse erialal ja omab kultuurikorralduse magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Tema uurimisteemaks on olnud loomemajanduse ettevõtete käivitamise ja hindamise mudelid.

Alates 2004. aastast töötab Sven EKAs projektijuhina ja loomeettevõtluse õppejõuna. Lisaks omab Sven kogemust nii klassikalise muusika- kui spordiürituste projektide juhtimisest, äriplaanide ja projektide konsulteerimisest ja hindamisest. Sven juhatab lisaks ka Tallinnas asuvat Omaklubi Spordiklubi.


 

Kursus toimub kahes grupis:

 • I grupp esmaspäeviti: 4., 11., 18., 25. november ja 2., 9., 16. detsember kell 9-12.15
 • II grupp neljapäeviti: 7., 14., 21., 28. november ja 05., 12., 19. detsember kell 9-12.15

Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A204
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 45 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Hind: 180 eurot
Õppekavarühm: juhtimine ja haldus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

 

Registreerun I gruppi

Registreerun II gruppi

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia