Fotograafia ja looming

Autor: Kalev Vapper

See on kursus loovale ja avatud inimesele, kes ei põlga ära fotokaamerat ning soovib sel alal areneda ja silmaringi laiendada. Osalema on oodatud nii algajad kui ka kogenud fotograafid, kuna kursus pakub võimalust näha oma töid laiemas kontekstis.

Osalemise eeldused on oma fotokaamera ning soov, aeg ja tehniline võimekus seda kasutada.

Õppeprotsess koosneb iganädalastest iseseisvatest ülesannetest ja kohtumistest, kus esitletakse ja analüüsitakse kodutöid. Kursus aitab osalejal oma fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ja ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku oma ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks. Õppeprotsessi käigus saab osaleja iseseisva kunstiprojektiga töötamise kogemuse, kasutades fotograafia meediumit.

Kursusel tutvutakse ka paljude kunstnike ja fotograafide loomingut, analüüsitakseosalejate isiklikke ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi etappidega. Igas etapis ärgitatakse osalejaid lähenema pildistamisprotsessile teadlikult ning analüüsima enda ja teiste töid. Iga osaleja iseseisvat ja ühisprojekti arendab juhendaja arutelu, näidete ja nõustamise kaudu.

Kursuse lõpus luuakse valminud töödest näitus, mis annab osalejaile oma tööde esitlemise ja vormistamise kogemuse. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Kursuse läbinu

  • oskab enda loomingulist tegevust paremini ohjata ja suunata
  • oskab näha selgemalt enda motiive ning valida selleks sobivad vahendid ja meetodid
  • oskab oma töid paremini mõtestada, luua ja suunitleda
  • on saanud selgema ettekujutuse toimivast loomingulisest võttestikust
  • on kujundanud laiema pilgu ning suurema teadlikkuse enda ja teiste (foto)loomingulisest väljendusest

 

Juhendaja Kalev K Vapper (rakenduskõrgharidus, 2007) on suurte kogemustega fotograafiaõppejõud ja kunstnik, kelle loomingulised rännakud väljenduvad nii pildis, sõnas, helis kui ka vormis. Ta on olnud paljude praegu aktiivselt tegutsevate fotograafide, kaamerapõhiste kunstnike ja loovisikute õpetaja ning suunaja.


 

Aeg: 9. jaanuarist kuni 13. märtsini 2019 kolmapäeviti kell 18–20.15

Koht: ruum D101, Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 300 eurot

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / 5919 9496

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia