Harjutused iseseisvaks joonistamiseks

joonistamise kursus

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes tajuvad liiga suurt kontrasti juhendatud tundides ja iseseisvalt tehtud joonistuste vahel. Samuti sobib see kursus neile, kes soovivad oma joonistusoskust lahti mõtestada ja seada selliseid eesmärke, mis suudaksid neid motiveerida ka pikema aja jooksul. Kursus koosneb neljast osast.

Kursuse esimeses osas töötame läbi rohkesti materjali eri ajastute kunstnike joonistustest ja valitud joonistusõpikutest, et leida vastused järgmistele küsimustele.

  • Miks on joonistamine meile vajalik?
  • Miks on tähtis arendada joonistamist iseseisvalt?
  • Kuidas mõista joonistusõpikute ülesehitust, lähtepunkte ja retoorikat ning kuidas muuta saadud teadmised oskusteks?
  • Miks on oluline muuta joonistamine harjumuspäraseks tegevuseks?

Kursuse teises osas joonistame suurel hulgal lühiajalisi motiive, vaateid, esemeid ja figuure. Katsetame erinevaid võimalusi, kuidas joonistusi markeerida ja korrastada hilisemaks analüüsiks.

Kursuse kolmandas osas korrastame tundides ja iseseisvalt tehtud tööd markeeringute alusel. Vaatame tervikpilti: millised teemad, arengusuunad ja detailid vajavad tähelepanu või arendamist?

Kursuse neljandas osas keskendume praktilistele harjutustele selle kohta, kuidas reageerida oma joonistustest saadud muljetele. Mis motiveerivad rohkem, kas õnnestumised või takistused? Millises suunas juhtida uusi, avastatud joonistuskalduvusi?

Vajalikud joonistamise vahendid (paber, pliiatsid, markerid jm) võtab osaleja ise kaasa.

 

 Kursuse läbinu oskab juhtida enda joonistamisharjumusi ja seada eesmärke, mis innustavad iseseisvalt joonistama.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on tehtud tööde esitlus ja rühmaarutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Allan Kukk on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaeriala magistriõppe. Ta on graafik ja graafiline disainer, Allan on EKA täienduskoolituse hinnatud juhendaja.

Aeg: 6. märtsist 3. aprillini 2018 teisipäeviti kell 17.30–20.30

Koht: ruum 342, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia