Illustratsioon. Töötamine digitaalsel graafikalaual.

Illustratsioonikursuse käigus saab tutvuda ala mitmete sisuliste ja tehniliste üksikasjadega. Lisaks praktilisele tööle, antakse ülevaade kaasaegse illustratsiooni suundadest laias maailmas ning eesti raamatugraafika viimase poolsajandi tendentsidest.

Praktiline töö hõlmab lisaks illustratsioonile ka raamatukujunduse algtõdesid määral, mis lubab kursuse lõpetajal vältida sellealaseid levinumaid vigu.

Kursuse käigus õpitakse töötama digitaalse graafikalauaga. Tutvutakse Adobe Photoshopi ja Adpbe InDesigni põhimõtetega.

Ajakava.

  • Sissejuhatus ainesse. Loeng kaasaegse illustratsiooni liikidest ning suundumustest maailmas. Illustreeritava teksti tutvustus. Töövahendite tutvustus.
  • Tutvumine digilaua tõõpõhimõtete ja võimalustega.
  • Loodava illustratsioonisarja kontseptsiooni tutvustus. Töö visanditega stuudios. Adobe Photoshopi algtõed.
  • Illustratsioonide digitaliseerimine ja nende edasine töötlus arvutis.
  • Vahekokkuvõte, mille käigus annavad üliõpilased ülevaate töö hetkesesisust. Raamatulehe kompositsioon. Adobe InDesign algtõed. Töö stuudios
  • Ettevalmistava töö lõpetamine.
  • Töö illustratsioonisarja lõpliku ja viimistletud versiooniga.
  • Töö illustratsioonisarja lõpliku ja viimistletud versiooniga.
  • Töö illustratsioonisarja lõpliku ja viimistletud versiooniga.
  • Valminud tööde presentatsioon ja analüüs.

Kursuse läbinu

On saanud teadmised kaasaegse illustratsiooni liikidest ning suundumustest maailmas;

On tutvunud erinevate töövahenditega;

On tutvunud digilaua tõõpõhimõtete ja võimalustega;

On läbinud erinevad erinevad etapid illustratsioonisarja loomisel.

On saanud algteadmised Adobe Photoshopi ja InDesign programmides.

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseiseva töö.esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja: Urmas Viik, EKA graafika

Urmas Viigi raamatugraafika alased äramärkimised:

2013 Tallinna Rahvusvahelise IV Illustratsioonitriennaali diplom

2010 IBBY (International Board on Books for Young People) illustraatorite aunimekirja kandmine

2006-2012 Konkurss 25+5 kaunimat raamatut, 15 auhinnatud raamatut

2004 “Kuldraamat”. Konkurss 25 eesti kaunimat raamatut

http://kultuur.err.ee/v/kirjandus/8caea919-0839-43a1-9983-ed6660871327/valmis-muhu-saare-rahvakultuurist-inspireeritud-pildiraamat

 

Aeg: 5. veebruarist kuni 9. aprillini esmaspäeviti kell 17.30–20.30

Koht: arvutiklass 252 ja ruum 341, Estonia pst. 7, Tallinn

Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (4 EAP)

Hind: 360 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

 

 

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia