Kiri kui karakter

Kursusele on oodatud visuaalkultuurist huvituv täiskasvanu, kes soovib arendada loovat mõtlemist ning laiendada silmaringi liikuva pildi ja helikujunduse valdkonnas. Kursus annab ülevaate tüpograafia, liikuva pildi ja helikujunduse ajaloost ja käsitlemisviisidest. Ülesannete käigus õpib osaleja ka ise pilti ja heli ühendama.

Kursusel osalenu õpib tundma erinevaid pildi- ja helitöötlusprogramme nagu Illustrator, Photoshop, After Effects, Ableton ja Cubase. Ülesannete ja iseseisva töö käigus luuakse lühikesi kirjast ja helist koosnevaid kompositsioone. Kursuse jooksul saab õppija ülevaate kirja animeerimisest ja helindamisest.

Osalemise eelduseks on eelteadmised graafilisest disainist ja visuaalkultuurist. Kasuks tuleb kokkupuude muusikaga, kuid see ei ole vajalik.

 

Kava

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas omandatakse liikuva pildi alused ning käsitletakse tüpograafia ajalugu. Praktilises osas treenitakse käelist tegevust, katsetades eri töövahendeid ja töövõtteid. Valmib juhendatud iseseisev töö enda audiovisuaalse teose näol. Kursuse lõpus toimub arutlusring ning antakse tagasisidet osalejate töödele.

 

Kursuse läbinu

  • on omandanud teadmisi kirja ajaloost
  • on omandanud praktilisi teadmisi erinevatest kirja loomise viisidest
  • saab ülevaate liikuva pildi ja helikujunduse alustest ning tehnilistest võimalustest
  • oskab liita heli ja pilti ühtseks tervikuks
  • suudab oma teost presenteerida

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on osalejate audiovisuaalsete kompositsioonide ettekanne suurel ekraanil. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud materjalid

Sülearvuti ja kunstitarbed (tušš, pintslid, sulg, viltpliiatsid jmt)

 

Juhendajad

Carl-Robert Kagge (bakalaureusekraad graafilise disaini erialal, Eesti Kunstiakadeemia 2012; magistrikraad kaasaegse kunsti erialal, Eesti Kunstiakadeemia 2020) on graafiline disainer ja kunstnik, kes töötab vabakutselisena erinevates distsipliinides. Ta tegutseb nii omaalgatuslike disaini- ja kunstiprojektidega kui ka kultuurivaldkonna tellimustöödega. Kagge on loonud visuaalseid identiteete näitustele ja kujundanud kunstnikele trükiseid ja kodulehekülgi. Ta on osalenud näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Kagge töötab külalisõppejõuna Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis.

Ove-Kuth Soosaar (kompositsioon, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool 2013) on helilooja ja helidisainer. Ta on kirjutanud muusikat kammerkoosseisudele ja orkestritele nii Eestis kui ka välismaal ning teinud helikujundusi teatrilavastustele, telereklaamidele ja installatsioonidele. Soosaar töötab post-produktsioonistuudios Flink.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.Aeg:
28. septembrist kuni 14. detsembrini 2020 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Hind: 620 eurot
Enne 14. septembrit registreerudes on võimalik tasuda ka kolme osamaksena: registreerimistasu 45 eurot ning 19. septembriks 288 eurot ja 24. oktoobriks 287 eurot.
Registreerumine: kuni 21. septembrini või kuni osaluskohti jagub.
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia