Koomiksikunst graafika kõrgtrüki tehnikas

Kursus teeb sissejuhatuse nii graafika kõrgtrüki tehnikatesse kui ka koomiksi visuaalsesse sõnavarasse, et neid koos kasutada loo jutustamiseks. Kursus on graafika ja koomiksikunsti huvilistele. Vajalik on avatus koomiksite ja käelise tegevuse vastu ning soovitatav vaba joonistusoskus. Vajalikud materjalid ehk linool, linooli noad, paber, joonistustarbed on kohapeal olemas ja kursuse hinnas.

Kursuse käigus saavad osalejad ülevaate koomiksi visuaalkeele kujunemise ajaloost ja tutvustava sissejuhatuse kõrgtrüki tehnikatesse. Praktilise osa käigus saab proovida linool- ja puulõiget, et soovi korral seda kasutada enda koomiksi vormis idee teostamiseks. Lõpptulemuseks valmib osalejal oma koomiksi vormis lühilugu, mida on võimalik trükitehnikas paljundada.

Kava

 1. päev. Sissejuhatus koomiksi pildikeelde
 2. päev. Sissejuhatus graafika kõrgtrüki tehnikatesse
 3. päev. Koomiksi prooviülesanne
 4. päev. Graafika prooviülesanne
 5. päev. Oma loo kavandamine
 6. päev. Oma loo tehnikasse viimine
 7. päev. Trükikoja tund
 8. päev. Trükikoja tund
 9. päev. Trükikoja tund
 10. päev. Ülevaatus, esitlemine ja tagasiside

 

Kursuse läbinu

 • Teab koomiksi žanri väljendusviise
 • Oskab kasutada koomiksi väljendusviise isikliku sõnumi edastamiseks
 • Oskab teha kõrgtrüki tõmmist
 • Oskab lugeda koomikseid tähelepanelikumalt
 • On valmistanud isikliku lühikoomiksi
 • Saab tagasisidet oma arengu ja potentsiaalide kohta
 • On saanud katsetada oma käekirja koomiksilikus vormis

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on lugude lugemine ja tagasiside. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja Mark Antonius Puhkan on omandanud Eesti Kunstiakadeemias bakalaureusekraadi 2016. aastal. Tegeleb vabagraafika ja illustreerimisega. On andnud välja graafilise novelli „Antennimaja inimesed” ning illustreerinud muu hulgas „Tõe ja õiguse” I osa juubelitrükise. Lemmiktehnikaks on kõrgtrükk ja žanriks koomiks.


 

Aeg: 21., 24., 28., 31. jaanuar ning 4., 7., 11., 14., 18., 21. veebruar kell 18–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia graafika trükikoda, ruum B409
Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Hind: 370 eurot (sisaldab töövahendeid ja materjale)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 14. jaanuarini 2020

Registreerun

Sissejuhtatus graafika kõrgtrüki tehnikasse

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia