Moekollektsiooni kavandamine


NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Loov ja sütitav kursus moekollektsiooni loomisest ja kõigest, mis eelneb tootmisprotsessile.Kursusel otsitakse inspiratsiooni, luuakse kollektsioonile moodboard’e, analüüsitakse oma brändi ja klienti. Kursuse osad: teemakohased loengud,  lihtsa analüüsivõtted, töö kogutud inspiratsioonimaterjaliga, kollektsiooni kavandamine ja tööde presentatsioon.

Kursus annab praktilisi teadmisi moekollektsiooni kujundamise algtõdedest. Loengute käigus jagatavad teadmised õpetvad kasutama ja süstematiseerima kogutud inspiratsioonimaterjali lähtuvalt ülesande püstitusest. Iga moekollektsioon algab analüüsist, teema valikust, inspiratsiooni otsimisest ja visualiseerimisest.

Oma moekollektsiooni loomiseks on lisaks loovusele ja äriteadlikkusele vaja ka konkreetseid oskuseid, mis aitavad püsida fookuses, hõlbusavad inspiratsioonikildude tervikuks loomist ning aitavad kujundada kollektsioone, mis on iga hooaeg kooskõlas disaineri imago ja identiteediga.  

Osalemine ei vaja erialased eelteadmised rõivatootmisest ega joonistamisest. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid inspiratsiooni kogumisest, süstematiseerimisest, ülesande püstitamisest ja analüüsist.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et disainer saaks välja töötada läbimõeldud ja kliendile suunatud moekollektsiooni. Seda nii oma brändi disainerina, kui ka näiteks tellimustööna teisele ettevõttele.

 

Kava

  1. Kellele ja mida ma loon? Oma brändi positsioneerimine ja analüüs. Eesmärkide ja põhimõtete kirjapanek. Kliendi defineerimine
  1. Kust tuleb inspiratsioon? Ülesande püstitus, uurimus. Värvid, materjalid, lõiked. Loome moodboard’e, et visualiseerida oma ideid
  1. Kuidas kollektsiooni kavandada? Võtmetooted, baastooted,  „peibutajad“. Teemakohase kollektsiooni kavandamine kasutades omandatud töövõtteid

 

Kursuse läbinu

  • Mõistab disainiprotsessi põhimõtteid
  • Analüüsib kogutud materjali ja rakendab loomeprotsessis
  • Kujundab oskused disainiideede visualiseerimiseks 
  • Oskab oma ideid esitleda ja põhjendada tehtud valikuid

 

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus, mille sisuks on ühe kollektsiooni analüüsi ja kollaažide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

 

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti olemasolu.
Veebitunnis osalemiseks on vaja interneti ja veebikaamerat ja töötavat arvutimikrofoni. 

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegvjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 Aeg:
19. maist kuni 16. juuni 2021 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: veebipõhiselt zoom keskkonnas
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 200 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 12. maini või kuni osaluskohti jagub.

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia