Moekollektsiooni kavandamine


NB! Kursus on täitunud! Soovi korral võite lisada end ootejärjekorda.

Loov ja sütitav kursus moekollektsiooni loomisest ja kõigest, mis eelneb tootmisprotsessile. Kursusel otsitakse inspiratsiooni, luuakse kollektsioonile moodboard’e, analüüsitakse oma brändi ja klienti.

Iga moekollektsioon algab analüüsist, teema valikust, inspiratsiooni otsimisest ja visualiseerimisest. Kursus annab praktilisi teadmisi moekollektsiooni kujundamise algtõdedest. Loengute käigus jagatavad teadmised õpetavad kasutama ja süstematiseerima kogutud inspiratsioonimaterjali, lähtudes ülesande püstitusest.

Oma moekollektsiooni loomiseks on lisaks loovusele ja äriteadlikkusele vaja ka konkreetseid oskusi, mis aitavad püsida fookuses, hõlbustavad inspiratsioonikildudest tervikuks loomist ning aitavad kujundada kollektsioone, mis on igal hooajal kooskõlas disaineri imago ja identiteediga.

Osalemiseks ei ole vaja erialaseid eelteadmisi rõivatootmisest ega joonistamisest. Juhendaja jagab kogemusi ja praktilisi näiteid inspiratsiooni kogumisest, süstematiseerimisest, ülesande püstitamisest ja analüüsist.

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ja vajalikud teadmised selleks, et disainer saaks välja töötada läbimõeldud ja kliendile suunatud moekollektsiooni, seda nii oma brändi disainerina kui ka näiteks tellimustööna teisele ettevõttele.

 

Kava

Kursuse osad: teemakohased loengud, lihtsad analüüsivõtted, töö kogutud inspiratsioonimaterjaliga, kollektsiooni kavandamine ja tööde presentatsioon

  1. Kellele ja mida ma loon? Brändi positsioneerimine ja analüüs. Eesmärkide ja põhimõtete kirjapanek. Kliendi defineerimine.
  2. Kust tuleb inspiratsioon? Ülesande püstitus, uurimus. Värvid, materjalid, lõiked. Loome moodboard’e, et visualiseerida ideid.
  3. Kuidas kollektsiooni kavandada? Võtmetooted, baastooted, „peibutajad“. Teemakohase kollektsiooni kavandamine, kasutades omandatud töövõtteid.

 

Kursuse läbinu

  • mõistab disainiprotsessi põhimõtteid
  • analüüsib kogutud materjali ja rakendab seda loomeprotsessis
  • kujundab oskused disainiideede visualiseerimiseks
  • oskab oma ideid esitleda ja tehtud valikuid põhjendada

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, milleks on iseseisva töö esitlus. Iseseisva töö sisuks on ühe kollektsiooni analüüsi ja kollaažide esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid

Isiklik sülearvuti.

 

Juhendaja

Hanna Korsar on omandanud tekstiilikunstniku eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (2005). Ta on omanimelises ateljees tegevjuht ja kunstnik ning korraldab tootmist pereettevõttes The Korsars. Ta on disaininud ja tootnud ametirõivaid pankadele, hotellidele ning riigiasutustele. Korsar on töötav praktik, kes puutub iga päev kokku nii eratellimuste kui ka seeriatootmisega. Tema loodud koolitus on abiks disainerile, kes soovib täiendada oma administratiivseid oskusi ja omada ülevaadet lõpptootmisele eelnevatest protsessidest.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.


 

Aeg: 10. veebruarist kuni 24. märtsini 2021 kolmapäeviti kell 18–20.15, v.a 24. veebruaril
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum D413
Maht: 18 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 220 eurot
Enne 27. jaanuari registreerudes on võimalik tasuda kahes osas, registreerumistasu 45 eurot ning 1.veebruariks 175 eurot.
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 3. veebruarini või kuni kohti jätkub

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia