Naisakti joonistamine

Kunstnik Zin Lim visand.

Kursusel tutvustatakse naise keha joonistamise ajaloolisi ja tänapäevaseid tehnikaid ja võtteid nii teoorias kui ka praktikas. Kursusel osalemise eelduseks on joonistamisoskus.

Kursus koosneb loengutest, mille käigus antakse ülevaade sellest, kuidas on ajalooliselt kujutatud naisakti kunstis, ja praktilisest tööst, mille jooksul joonistatakse natuurist modellide järgi.

 

Kava

  1. päev. Lühiajalised joonistused. Krokii, eskiis ja visand. Mõisted ja näited
  2. päev. Pikaajaline seisev naisakt. Konstruktsioon
  3. päev. Lamav naisakt. Erootiline lähenemine
  4. päev. Erinevate materjalide kasutamine naisakti puhul. Tušš, süsi jt
  5. päev. Rasked rakursid. Deformatsioon, stilisatsioon

 

Vajalikud materjalid (paberid, pliiatsid, söed, tušš jt) võtab osaleja ise kaasa.

 

Kursuse läbinu oskab teha visandeid ja pikaajalisi töid eri tehnikates erinevatele formaatidele.

 

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule antakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja Maiu Rõõmus on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi stsenograafia erialal (1978). Ta on Eesti Kunstiakadeemia anatoomilise joonistamise õppejõud ja stilist.


 

Aeg: 9., 16., 23., 30. aprillil ja 7. mail 2019 kell 18–21
Koht: Põhja puiestee 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A206
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 210 eurot
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerun koolitusele

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia